България не може да откаже издаването на паспорт на българче с две майки. Това пише в решение на Съда на Европейския съюз (СЕС) по преюдициално запитване на Административен съд София-град (АССГ). Решението на съда в Люксембург е от днес, то е позитивно и знаково, и България трябва да се съобрази с него, каза адв. Деница Любенова на брифинг по повод казуса, предаде Дарик радио. Според нея това решение ще има отражение върху 100 000-150 000 деца, родени при еднополови двойки в рамките на ЕС.

Делото касае две жени, които имат сключен брак в Гибралтар. През декември 2019 г. им се ражда момиченце Сара, като това е станало в Барселона. Тогава испанските власти записват, че бебето има две майки. Малко по-късно българката подава искане до район „Панчарево“ в София за акт за раждане на детето. От там изискват доказателство коя от двете жени е биологичната майка на момичето. Жената обаче счита, че не е длъжна да предостави подобна информация, а от общината отказват да издадат акт за раждане.

Казусът стига до АССГ, който пък пита Съда на ЕС.

„По отношение на ненавършило пълнолетие дете, гражданин на Европейския съюз, чийто акт за раждане, съставен от компетентните власти на приемащата държава членка, посочва като негови родители две лица от един и същ пол, държавата членка, на която това дете е гражданин, е задължена, от една страна, да му издаде карта за самоличност или паспорт, без да изисква предварително

съставяне на акт за раждане

от своите национални власти, както и, от друга страна, да признае, също както всяка друга държава членка, издадения от приемащата държава членка документ, който позволява на това дете заедно с всяко от посочените две лица да упражнява правото си свободно да се движи и да пребивава в рамките на територията на държавите членки“, пише в решението на СЕС.

С решението на съда на ЕС става ясно, че произходът на детето е установен и България не може да оспорва връзката на детето с тези двама души, документирана от друга държава-членка на ЕС. Трябва да признаем, че

детето Сара е български гражданин,

и на ЕС, и трябва да има документ за самоличност, като с него да може да пътува, каза адв. Любенова. Тя посочи, че Съдът на ЕС записва, че Сара може да наследява и двете си майки, както и двете майки една друга помежду си.

Доц. Велина Тодорова – член на комитета за правата на детето към ООН, посочи, че този казус обхваща много въпроси, в т.ч. и конституционни. Тя посочи, че Конвенцията за правата на детето

забранява дискриминация.

Съдът казва, че тази конвенция е ратифицирана от всички държави в ЕС, а от България отпреди 30 години. Въпросът е, че не я спазваме в много посоки, а националното ни законодателство е подминало някои от разпоредбите на тази Конвенция, каза Тодорова.

България не може да лиши детето от правото му да е европейски гражданин, смята Тодорова, анализрайки решението на СЕС.

Любенова е категорична, че щом едната майка е български гражданин, то и бебето получава българско гражданство и за него важат всички права на ЕС. Така, според нея, страната ни трябва да издаде документ за самоличност и акт за раждане, в който да пише, че детето има две майки.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара