Ръдиард Киплинг, 1865-1936, е виден британски писател и поет, автор на ,, Книга за джунглата“.

Женското предположение е много по-вярно от мъжката сигурност.

***

Повярвай ми, и най-глупавата жена може да се справи с най-умния мъж; но жената трябва да е наистина много умна, за да се справи е глупак.

***

Женските екземпляри при видовете са по-смъртоносни от мъжките.

***

Хората отстояват предразсъдъците си и ги наричат инстинкти.

***

Винаги предпочитам да виждам хората в най-добрата им светлина – това ми спестява много главоболия.

***

Никога не съм правил грешка в живота си; или поне не и такава, коя­то не бих могъл да обясня след това.

***

Думите, разбира се, са най-силният опият, използван от човечеството.

***

Ние имаме четирийсет милиона причини за провал, но нито едно из­винение.

***

Бог не могъл да бъде навсякъде и затова създал майките.

***

Имам шестима честни слуги. От тях научавам всичко каквото ми е нужно. Имената им са: Какво, Защо, Кога, Как, Къде и Кой.

***

Ако историята се преподаваше под формата на приказки, никога нямаше да бъде забравяна.

***

Четири неща са по-велики от всичко останало – Жените, Конете, Властта и Войната.

***

Недей да хвалиш сестра пред сестра й с надеждата комплиментите ти достигнат до онзи, до когото ти се иска.

***

Ти имаш твърде много Его в твоя вътрешен Космос.

***

Всеки искаше да каже толкова много, че никой не успяваше да каже нищо.

***

Приемай всичко на сериозно освен себе си.

***

Успехът и провалът всъщност са един и същи шарлатанин.

***

През целия си живот се забавлявах при всяка възможност и сега си плащам за това.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара