Да се обърнем към мъдростта на притчите, за да надникнем дълбоко в себе си, да повдигнем смело завесата и да видим най-съкровените ни тайни… уж скрити, но през цялото време – пред нас.

Един ден една жена излязла от къщата си и съзряла трима белобради старци да седят в предния й двор. Тя не ги разпознала, но им казала:

– Мисля, че не ви познавам, но сигурно сте гладни. Моля, влезте вкъщи да хапнете.

– У дома ли е стопанинът на къщата? – попитали те.

– Не – отговорила жената – Излезе.

– Тогава не можем да влезем – на свой ред отговорили те.

Вечерта, когато мъжът й се прибрал, жената му разказала какво се е случило.

– Иди навън и им кажи, че съм се прибрал и ги каня вкъщи.

Жената излязла навън и поканила старците да влязат.

– Ние не можем да влезем в дома ви заедно – отговорили те.

– Но защо? – учудила се жената.

Единия от старците обяснил:

– Той е Богатството – казал, сочейки един от спътниците си.

Той е Успехът – отново казал, сочейки другия. А аз съм Любовта.

След това добавил:

– А сега отиди при мъжа си и решете заедно кой от нас искате да влезе в дома ви.

Жената се върнала в къщата си и разказала всичко на съпруга си.

Той се възрадвал много.

– Колко хубаво – казал – В такъв случай, нека поканим Богатството. Нека той да влезе и къщата ни ще се изпълни с богатство и изобилие.

Жена му обаче не била съгласна.

– Но, скъпи, защо да не поканим Успеха?

Снаха им слушала техния разговор от ъгъла на стаята. В този момент и тя се обадила със своето предложение.

– А не е ли най-добре Любовта като отправна точка за успеха

да поканим Любовта!?

Така нашия дом ще е пълен с любов.

– Хайде да послушаме съвета на снаха си – казал мъжът на съпругата си – Излез навън и покани за наш гост Любовта.

Жената излязла навън и попитала тримата старци:

– Кой от вас е Любовта? Моля, заповядай в дома ни и бъди наш гост.

Любовта станал и тръгнал послушно към къщата. Другите двама старци също станали и го последвали. Жената, изненадана, попитала Богатството и Успеха:

– Но аз поканих само Любовта, защо идвате и вие?
Старците отговорили едновременно:

– Ако вие бяхте поканили Богатството или Успеха, другите двама щяха да останат отвън. Но щом вие поканихте

Любовта, там където той влиза, влизаме и ние. 

Там където има любов, има и богатство и успех!

Преспокойно бихме могли да пренапишем тази притча, и на мястото на успеха например да сложим здравето. И на мястото на богатството да поканим изобилието. Но това, което винаги ще остане в центъра. привличащо, спояващо, балансиращо и хармонизиращо, тайната съставка на всяка успешна формула – Любовта.

Как да обясниш любовта,

когато има толкова различни лица и аспекти?

Как да обясниш онова всепоглъщащо и помитащо усещане, когато сякаш целия свят се е разтворил и е потънал в сърцето ти, когато те облива такава трептяща, животворяща енергия, която те кара да се слееш с всичко и всеки и да благодариш за тази всеобхватна Любов, която е там, просто защото всичко Е. Когато обичаш безусловно това прелестно същество, което СИ, толкова съвършено, колкото всяко друго подобно, когато обичаш и виждаш красотата на града си, на всяка сграда, всяко цвете и дърво, усещаш вперените погледи на минаващите покрай теб, които са привлечени от нещо, но и сами не знаят защо.. а то е просто Любов, всеобхватна, обединяваща, разпознаваща те, истинска експлозия от светлина.

Усещали ли сте я? Невероятно изживяване.

Когато поканиш Любовта в сърцето си и станеш Едно с нея, тогава всяка заплетена ситуация, агресивни хора, нередности, трудности и всякакви други дисхармоничности просто се преподреждат и всичко в твоята реалност блести от хармония и уместност.

А дали ако погледнем в парадигмите на древните учения няма да открием много тънка, но добре видима и осезаема нишка, която свързва тези „противоположности“, които сякаш се преплитат, уравновесяват и подсказват кои са тайните ключета за успешния, хармоничен живот в двойнственото ни битие?

  • Любовта и секса
  • Мъдростта и парите
  • Истината и властта

А не е ли време да опознаем противоположностите във вечно люлеещата се люлка и да престанем да се лутаме в тези полярности? А да застанем в центъра на силата и осъзнатостта си, да станем майстори и да започнем да управляваме съзнателно тези енергии, вместо да бъдем пасивно управлявани.

Източник:  Свой избор

Facebook Twitter Google+

0 Коментара