На 18 юли започна нов социален цикъл. На този ден лунните възли промениха осите на зодиакалните знаци: Асцендентният възел навлезе в Овен, а Десцендентният възел съответно в зодиакалния знак Везни.

От 18 юли 2023 г. до 12 януари 2025 г. Лунните възли се движат по оста на взаимоотношенията, което е благоприятен показател за премахване на съществуващите конфликти, включително между държавите. Това е началото на времето на споразуменията, възстановяването на връзките на всички нива.

Лунните възли характеризират социалните процеси и обществените настроения. През предходните 1,5 години (от 18.01.22 до 17.07.23) се движеха по оста на ресурсите и трансформациите Телец – Скорпион. През това време в целия свят се наблюдаваха драматични промени чрез разрушение, последвани скоро от обновление. Настроенията в обществото се променят, системите на международните отношения се изграждат по различен начин.

Лунните възли имат среден орбитален цикъл от 18 години, което прави скоростта им в сравнение с личните планети доста бавна. Възходящият Лунен възел е свързан с Юпитер, наричан в астрологията благотворна планета. Низходящият Лунен възел е енергийно сходен с влиянието на Сатурн, планетата на „голямото нещастие“. Това име е много условно, но Сатурн винаги изисква самоограничение, търпение, пунктуалност. Просто човек е устроен по такъв начин, че там, където има отговорност, норми, правила – това не е удобно.

Кармичните лунни възли наблягат на общи понятия и явления, без да показват конкретна личност, образ или черта на характера. Допълваща такава особеност на тълкуването на Лунните възли е тяхната фиктивност. Отсъствието на маса, като реално небесно тяло, се описва не чрез форма или материалност, а чрез обща характеристика.

Древните астролози са забелязали, че затъмненията на Слънцето и Луната се случват в определени точки на небето, които не остават на място, а се движат с времето по определен закон – през повечето време ретроградно (срещу движението на Слънцето). Образното мислене, възпитано от митовете, вижда в тези две точки и в посоката им на движение главата и опашката на небесния Дракон, поглъщащ светилата по време на затъмненията. Точно както времето „поглъща“ настоящето, превръщайки го в минало.

Интересно е, че както в индийската, така и в европейската традиция, въпреки очевидните различия и географската отдалеченост, става дума за дракон или змия. Възелът, в който Луната, пресичайки еклиптиката, се насочва от южното към северното полукълбо, се нарича Северен или Асцендент (известен още като Главата на дракона или Раху). Символът на Северния възел наподобява ваза без вода, празна, или стомна, обърната с главата надолу. Противоположният възел, в който Луната се насочва от Северното полукълбо към Южното, се нарича Низходящ или Южен (Опашката на Дракона, Кету). Символът на Южния възел наподобява ваза с вода или стомна, която стои изправена.

Линията (оста) на Лунните възли в хороскопа може да се сравни с

реката на живота, по която плува всеки от нас.

Течението на реката е насочено от Низходящия възел към Възходящия възел. С други думи, Възходящият (Северният) възел е нещо напълно ново за нас. Нещо, което ни насочва към постигането на дадена житейска цел, макар че тук едва ли можем да говорим за цел, която рано или късно ще бъде постигната. Колкото по-дълго се движим към Асцендентния възел, толкова по-вероятно е друг нов завой да ни открие още по-примамлива перспектива. Това е целта, която винаги ще бъде пред нас и за която трябва да работим през целия си живот.

Асцендентният (Северният) възел

показва усилията, които човек трябва да положи, за да определи бъдещето си. Проявявайки своя Северен възел, човек създава своята индивидуалност и укрепва съзнателното си развитие. Това се символизира от факта, че в Северното полукълбо Луната клони към Слънцето. Затова Северният възел се смята за положителна, съзнателна духовна посока.

Низходящият (южен) възел е изминатият път.

Той става все по-значим, осезаем и се увеличава с напредването към Възходящия възел. Изминатият път е нещо познато и въпреки че невинаги е приятен, той е повече или по-малко овладян.

Миналият опит, свързан с Низходящия възел, формира основата, фундамента за движение напред, но също така може да ни тежи, да ни забавя или да ни дърпа назад, пречейки ни да се движим напред.

„Потокът“ или „реката на живота“ в реални условия се представя от определена посока, зададена от обстоятелствата на живота, понякога от социално течение, група хора, с които човек се свързва. В Южния възел Луната символично обръща гръб на слънчевото влияние и навлиза в зоната на материалността, статичността.

Свойствата на осите или двойките знаци на Зодиака се проявяват ярко. Тази особеност и взаимовръзка на противоположните знаци по качества се обосновава от идентичните компоненти – планетите, които формират структурата на противоположните знаци. Пропорциите и количеството на тази или онази енергия, проявявана от планетите, и определят отличителните черти на всеки знак.

Овен – Везни (1. и 7. знак, мъжки) – е лична ос или ос на взаимодействие, взаимоотношения. Тези знаци се реализират на личностно ниво: Овенът като лидер, воин, инициатор на всичко ново, Везните като способност да живеят в общество, да спазват законите. Овен – безпокойство, борба, безкомпромисност, а Везни – спокойствие, хармония, компромис. Без допълващото влияние на Везните Овенът става груб, неуравновесен, агресивен, несправедлив. А Везните, без противоположното влияние на Овена, стават лениви, безразлични, инертни. Така във всяка полярност двата знака едновременно си противоречат и взаимно се допълват, намират се в борба и взаимовръзка. Съставните планети на оста Овен – Везни са Марс, Венера, Слънце, Сатурн.

Асцендентният възел в Овен – Десцендентният възел във Везни от 18 юли 2023 г. до 12 януари 2025 г. ще ви помогне да намерите общ език с партньорите, както в личния живот, така и в мащаба на междудържавните дипломатически връзки. Светът преминава през още един етап по пътя към съвършенството. Предишните транзити на такова положение на кармичните лунни възли по оста Овен – Везни са както следва:

07.07.1930 – 27.12.1931
22.01.1949 – 26.07.1950
20.08.1967 – 20.04.1969
09.05.1986 – 03.12.1987
26.12.2004 – 22.06.2006

През следващите 1,5 години

ще настъпят сериозни геополитически промени:

ще се появят нови лидери и доминиращи държави, ще се формират нови съюзи, което ще доведе до преразпределение на центровете на властта между различните държави и междудържавни обединения.

Кармичните лунни възли върху оста на взаимоотношенията ни карат да се съобразяваме с интересите на други хора, нации, култури и традиции, да уважаваме техните желания и избори. Това е период, в който всеки от нас развива способността да отстъпва, да прави компромиси, но без да се разтваря в друг човек, а запазвайки своята индивидуалност. Само тогава можем да постигнем равновесие както в личния си живот, така и в света.

Асцендентният възел в Овен, в първия знак на Зодиака, призовава да се научите да бъдете независими и решителни: да определяте собствения си импулс, да проявявате воля и да действате. Научете се да отказвате, а не да се съгласявате с чуждата воля. Именно по време на този транзит човек може да осъзнае правилността или погрешността на своя път. Но това е възможно само чрез хората, които срещаме по житейския си път, тъй като тези хора всъщност отразяват нашите кармични задачи.

Тъй като Асцендентният възел действа на принципа на Юпитер, можем да очакваме експанзия в области, свързани със знака на Овена: спорт, военно дело и разработване на съвременни оръжия, работа на специалните служби, отбранително производство и металургична промишленост. Преди всичко това са нови начала, формиране на напълно нови сдружения, военни съюзи, с цел укрепване на защитата срещу агресивни държави.

Низходящият лунен възел влияе по строгите правила на Сатурн, т.е. привежда в действие причинно-следствени обстоятелства, повдига кармични теми. Сатурн е господарят на времето, строгият учител. Тази планета не дава индулгенции, за разлика от Юпитер, често ограничава в действията, създава пречки и забавя. Низходящият възел във Везни активира нерешени досега въпроси в партньорството и международните отношения.

Транзитът на Лунните възли по оста Овен – Везни ще окаже силно влияние преди всичко върху представителите на същите зодиакални знаци. Също така, ако има лични планети, Луна и други важни елементи от хороскопа в Овен или Везни, животът ви няма да бъде същият след приключването на този транзит. Можете да научите повече за предстоящите събития и как да се подготвите за тях на консултация с астролог.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара