Едно от най-важните решения в живота на всеки човек е решението за собственото израстване. Ако вие вървите по този път, вие знаете, че увереността и упорството са най-главните ви помощници в изкачването нагоре. Пътят е труден, но всеки може да улесни своята задача, ако изхвърли от пазвата си тежките „камъни“ на обиди и пречещите мисловни установки!

success-479568_640

Напишете на лист хартия всичките негативни оценки, които вие давате на себе си: своята външност, възраст, образование, професионални и личностни качества…и изгорете този лист. След това напишете на друг лист хартия всичко това, което сте чули като комплимент към себе си, или тези полезни качества, които притежавате (или много искате да при тежавате!).
Закачете този списък там, където можете да го поглеждате по-често.

Предлагам ви да използвате и списъка на най-важните качества на успелите хора, направен от специалистите на агенцията Gallup:

1. Адаптивност (способността да се променяш спрямо изискванията на обкръжаващата среда, приспособяване, гъвкавост);

2. Активация (наличната енергия за започването и извършването на конкретната задача);

3. Аналитично мислене (разбирането на причините и следствията, критическо мислене);

4. Вяра (наличие на дълбоко вкоренени ценности, идеи, търсене на смисъла на живота);

5. „Позитивна готовност“ (готовност за предоставяне на помощта за другите, желание за успех и цялостност);

6. Въображение (креативност, оригиналност, нови идеи и концепции);

7. Хармоничност (способността да намираш общи точки, да избягваш конфликти);

8. Дисциплинираност (организираност, умение за използване на времето, подреждане и структуриране);

9. Достижение (целеустременост, производителност, удовлетворение от постигнатото);

10. Значимост (голям стремеж към признание, напрегната работа);

11. Индивидуализация (възприятие на другите хора като индивидуални личности, признаване на техните таланти, внимателно отношение към различията);

12. Интелектуалност (умение да мислиш в няколко насоки, да водиш интелектуални дискусии, да намираш решения);

13. Информираност (активно набиране на знания, любопитство);

14. Изправляемост (признание на проблеми и способността да ги решаваш);

15. Комуникативност (умение за добро изразяване, разясняване и убеждаване);

16. Конкурентност (напрегната работа за постигане на висок резултат, желание да изпревариш другите);

17. Контекстност (да виждаш историческите паралели и да оценяваш обективно това, което се случва);

18. Максимализъм (увеличаване на нивото на майсторството в колектива и личното ниво);

19. Обучаване (получаваш удоволствие от процеса на обучаването, концентрираш се върху подобряването);

20. Ориентация към бъдещето (насоченост към бъдещето, умението да виждаш възможностите, да подбуждаш към действието другите);

21. Отговорност ( да имаш много задължения и отговорности и да бъдеш този, на когото може да се разчита);

22. Отношения (установяване на близки отношения с другите хора);

23. Позитивност (ентусиазъм, оптимизъм, възбуждане, стимулиране на  другите);

24. Последователност (равно отношение, справедливост, загриженост по въпроси за доброто и злото);

25. Развитие (да видиш потенциал в другите хора и да им помагаш да го развиват);

26. Разсъдителност (вземане на верни решения, разглеждане на всичките варианти);

27. Ръководство (умение да се справяш с конфликтите и кризите, способността да носиш отговорност);

28. Самоутвърждаване (увереност в себе си, независимост на разсъждения);

29. Свързаност (съединяване на идеи или събития в премислено цяло);

30. Стратегия (умение да виждаш плюсове и минуси, разбиране на ситуация като цяло, разработка на адекватен план за действия);

31.Фокусираност (определяне  на приоритети, установяване на направления, ефективност);

32. Умение да предразполагаш към себе си(бързо установяване на контакти с хората, създаване на групи/отношения);

33. Подреждане (организация, координация, определяне на правилната комбинация на хората и средствата);

34. Емпатия (разбиране на другите, установяване на отношенията на поддръжка и взаимопомощ).

Убеждението и самоубеждаването са много мощни методи за влияние и психотерапия – използвайте ги постоянно. Ако личните ви умения не са ви достатъчни, потърсете и помощта на специалист: няколко консултации, тестиране (а защо не и сеанс на хипноза?!) и вашата вяра в себе си ще стане много по-голяма.

Още от Ирина Недялкова на: http://effecenter.com/

Facebook Twitter Google+

0 Коментара