Кризата в здравния сектор, предизвикана от разпространението на Ковид-19, прерасна в икономическа, породена от въведените ограничения, преустановяване на пътуванията, спад в туризма, системни забрани за функциониране на редица бизнеси за различни периоди от време и промяната в начина на живот, почивка, работа и потребление на хората.

За последната година се отчита намалено търсене и потребление на множество стоки и услуги, свито производство, редуцирани обороти и снижени доходи. Това, съчетано със растящата безработица, чиито нива в България достигат до около 7%, създава ситуация на несигурност, нестабилност и финансови трудности. Кредитната индустрия не остана незасегната от кризата. Увеличен е процентът на необслужваните кредити, което се дължи на загубата на работни места и доходи. В настоящата несигурна ситуация на дневен ред е въпросът каква е ролята на кредита по времена финансова криза и какви са плюсовете и минусите при тегленето му.

Плюсове на кредитите по време на финансова криза

Кредитът е полезен финансов инструмент, създаден за разрешаване на финансови трудности и проблеми. В този смисъл съвсем естествена се явява употребата му по време на настоящата финансова криза, породила остър недостиг на средства. Хората, изгубили част от своите доходи, естествено преживяват финансови трудности и се нуждаят от свежи средства понякога буквално за оцеляване. За физическите лица кредитът може да е глътка въздух, шанс за покупка на стоки от първа необходимост или за преживяване в трудна ситуация. В други случаи кредитът по време на криза може да е полезен инструмент за предприемчиви граждани за стартиране на бизнес, съобразен с новата реалност, носещ печалби.

Фирмите също се нуждаят от финансово подпомагане, за да продължат своята дейност, съхранявайки работни места. Кредитите им помагат да извършват междуфирмени разплащания, да произвеждат, да запазят служителите си и разбира се – да оцеляват. В част от случаите кредити са необходими и за превръщане на работната среда в безопасна според новите стандарти и изисквания за работа в ситуация на Ковид-19, а в други – за преминаване към работа от физическа среда към работа в дигитална – създаване на онлайн магазин, чиято цел е съхраняване на продажбите при затворени търговски обекти например.

Спадът на лихвите по някои кредити до процент под този на инфлацията също е плюс в полза на тегленето на кредит според някои независими кредитни консултанти.

Минуси на кредитите по време на финансова криза

Растящите безработица и несигурност могат да доведат лицето, теглило кредит, до невъзможност да обслужва заема си. Това би причинило редица неудобства за потребителите и довело до лошо кредитно досие. Трупащите се лихви и наказателни такси водят до още по-голяма задлъжнялост. Тегленето на кредит по време на финансова криза трябва да е добре обмислено, сумата – съобразена с доходите и избрана след прецизно съставен бюджет. При съставянето на бюджета в случая следва да се вземе предвид и възможността за загуба на работа на един или няколко членове на домакинството и да се предвиди най-лошият сценарий и план за действие. При необходимост от кредит по време на настоящата финансова криза предпочитайте по-малки суми, по-дълъг период на изплащане с цел по-ниска месечна такса, с която ще ви е по-лесно да се справите дори при загуба на работа на член от семейството.

Друг недостатък на кредита по време на криза е необходимостта от предоставяне на множество документи за кандидатстване, чакане за одобрение, редене на опашки, създаващи възможност за предаване и разпространение на вируса. Рискът от това може лесно да бъде избегнат чрез избор на банкова финансова институция, отпускаща заеми изцяло онлайн, без изискване за поръчители, бързо и по съкратена процедура.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара