Днес православната църква отбелязва Месопустни (Месни) заговезни, които нямат точна дата в календара, но винаги се падат в неделя и точно осем седмици преди Великден.

zagovezni

Месопустни заговезни, наречени още Неделя на Страшния Съд, започват с благослужение в църквата, което включва песнопения от литургическата книга Триода.

В този ден Църквата напомня на християните за неизбежността от смъртта, Съда, за Божиите заповеди и спазването им, за спасението на душата и любовта към ближния, когато Сина Човеческий отново ще се върне в славата си.

„А кога дойде Син Човеческий в славата Си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си, и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози; и ще постави овците от дясната Си страна, а козите – от лявата.

Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна: дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира; защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях, и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте; гол бях, и Ме облякохте; болен бях, и Ме посетихте; в тъмница бях, и Ме споходихте.

Тогава праведниците ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме? Кога Те видяхме странник, и прибрахме, или гол, и облякохме? Кога Те видяхме болен, или в тъмница, и Те споходихме?

А Царят ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили.

Тогава ще каже и на ония, които са от лява страна: идете от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели; защото гладен бях, и не Ми дадохте да ям; жаден бях, и не Ме напоихте; странник бях, и не Ме прибрахте; гол бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница, и не Ме споходихте.

Тогава и те ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не Ти послужихме?

Тогава ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и Мене не сте го сторили.

И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците – в живот вечен.

Ев. Мат. 25:31-46

По християнски обичай на този ден стопанките подреждат богати трапези от месни гозби, приготвени от свинско месо, пиле, кокошка. Цялото семейство се събира на празничен обяд, или вечеря. Дълго и богато заговява (пости) в последния ден, до Великден, в който се яде месо. По традиция на масата се поднасят  баница със сирене, яйца и животинска мазнина, домашен хляб и тестени сладки. В някои краища на страната и на Месопустни заговезни палят огньове за здраве, които мъжете прескачат.

Седмицата между Месопустни и Сиропустни (Сирни) заговезни, когато се ядат всевъзможни млечни продукти и яйца, подготвящи постепенно тялото за дългия пост, се нарича Опрощаваща неделя. През нея по-младите отиват при по-възрастните членове от семейството, при кръстници и роднини, носят им дарове, участват в игри и други веселби, които приключват с края й.  Самата прошка, като част от духовния живот на християнина, се извършва следващата неделя ( 26 февруари ), наречена още Сиропустна.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара