Почти всяка банка предлага кредитни карти на своите клиенти с лимит. Кредитополучателят може да използва парите и след това трябва да ги върне навреме. Обикновено лимитът може да се подновява, така че потребителят може да тегли средства от картата отново. Това е много удобно, защото можете да използвате парите в удобно време. Няма нужда да събирате документи, не е нужно да отделяте допълнително време. Но ако имате кредитна карта, кредитният лимит може да насърчи покупки, които не винаги са необходими.

Какво е кредитен лимит? Това е сумата пари, която банката дава на клиента за постоянно ползване. Получавайки банковия продукт, вече има средства, така че длъжникът може да тегли пари в брой или да плати покупката. Необходимо е да погасите дълга навреме, за да избегнете ненужни разходи.

Почти всяка кредитна компания предоставя гратисен период. Кредитната карта, чийто лимит първоначално може да е малък, се използва от клиента за 50-60 дни без лихва. Специалните условия във всички банки могат да варират. Ако използва услугата компетентно, клиентът има възможност да тегли изгодно средства повече от веднъж.

При неплащане на средства през посочения период се изчислява лихва. Тази услуга има само кредитна карта. Кредитният лимит може да се увеличи с течение на времето, но това се определя от решението на банката.

С поръчката на картата клиентът получава ограничение, в противен случай освобождаването му не се случва. Но има карти с нулев баланс. Те обикновено са дебитни.

Банката определя лимит в зависимост от кредитоспособността на клиента. Взема предвид и заплатите. Ако кредитна карта бъде издадена на клиент, кредитният лимит може да се увеличи с течение на времето. Това се влияе от подобрената платежоспособност.

Когато клиентът не е платежоспособен, лимитът се отхвърля. Правилата за изчисляване във всяка банка са различни. По правило плащането не трябва да надвишава 25% от дохода. Погрижете се за всички разходи на клиента. Размерът на лимита влияе върху съдържанието на собствеността върху недвижими имоти, автомобили.

Източник: kreditolandia.net

Facebook Twitter Google+

0 Коментара