Книга събира „150 упражнения по метода „Монтесори” у дома”, с които всеки родител може да възпитава в домашни условия детето си по популярния метод на видната италианска педагожка. Авторите Силви Деклеб и Ноеми Деклеб са френски педагози с дългогодишен опит в преподаването по „Монтесори”, които селектират внимателно всяко от упражненията в изданието, разпределяйки ги според възрастта на детето.

В ценното за всеки (бъдещ) родител четиво са разгледани определени правила, по които можем да създадем вкъщи среда на Монтесори, подтиквайки децата да се научат на подреденост, логика, различни умения от ежедневието, а също и да развият важни когнитивни способности, необходими по-късно в математиката, писането и ученето на език. Целта на авторите Силви Деклеб и Ноеми Деклеб е родителите сами да работят с децата си, при това с евтини материали, които всеки може да си позволи.

Сред съветите в „150 упражнения по метода „Монтесори” у дома” са майките и бащите да прекарват повече време с децата в игри, запознавайки ги с огромното разнообразие на света, без да ги объркват и натоварват излишно. Специално внимание е отделено на техниките за развиване на интелекта и творческия потенциал на децата още в ранна детска възраст.

Откъс от „150 упражнения по метода „Монтесори” у дома”, Силви Деклеб и Ноеми Деклеб

Родителят, който желае да създаде у дома си среда на Монтесори за своето дете трябва да следва известни пра­вила.

Повечето учебни материали трябва да бъдат сложени върху подноси, които детето ще може да мести. Материалите трябва да бъдат винаги естетически издържани, в пъ­лен комплект и готови да отговорят на нуждите на детето за учене.

Материалите трябва да бъдат достъпни за детето и да бъдат подредени по категории:

 • ежедневие;
 • сетива;
 • математика;
 • развитие на езика и начало на четенето;
 • култура: история, география, естествени науки.

За материалите Монтесори трябва да има специално място и те да не се смесват с играчките на детето. Ако не разполагате със стая, специално пригодена за тази цел, следва да отделите една или няколко етажерки и да създа­дете система за подреждане с цел да избегнете смесване­то на подносите или кошниците с различните категории материали и те да имат строго определено място, което веднъж създадено, няма да се променя.

Трябва да разполагате само с материалите, които ще бъдат показвани на детето за правилното протичане на дейността и избягване на риска от провал и невъзможност за постигане на поставената цел.

Ако имате повече деца, трябва да подготвите материали за развитие на нивото на всяко дете.

Важно е да поставите знаци на етажерките, за да може детето да подрежда материалите на правилното място и да намира винаги тези, които му трябват за изпълнение на съответната дейност.

След употреба материалите винаги следва да бъдат върнати в първоначалното им състояние и правилно под­редени. Затова е добре да подготвите някакви знаци, за да може детето да подреди подноса или кошницата на пра­вилното място (стикери, снимки и др.).

Не се подготвят няколко кошници или подноси с на­пълно еднакви дейности, тъй като детето трябва да се на­учи да изчаква, ако иска да извършва същата дейност като друго дете.

Кошниците и подносите трябва да бъдат сменяни ре­довно, но не всеки ден, защото детето се учи чрез пов­торение и следователно има нужда да извършва една и съща дейност с един и същи материал многократно. Де­тето следва да бъде наблюдавано добре, за да се следи за напредъка му и дали това, което върши, му носи винаги удовлетворение.

Трябва много да се внимава да не се предоставя на едно дете материал, който е много труден за него; ако то се провали, може да загуби доверие в себе си и да не се осмели да опита повече.

Трябва да се наблюдава детето и от момента, в който усъвършенства един материал, да му се предложи допъл­нителна трудност.

Когато възрастният подготвя материала, той следва да има само една трудност. Затова е важно да се подготвим самите ние в дадена дейност, за да сме наясно с трудно­стите, които тя носи.

Материалите трябва, доколкото е възможно, да по­казват грешките, за да може детето да контролира само своите грешки и да ги поправя, като по този начин показва напредък.

Ако се спазват добре принципите (естетични материали, само по една трудност и контрол върху грешките) е напълно възможно да създадете материалите Монтесори у дома, без да има нужда да си доставяте „истинските“ материали Монтесори.

Това ще даде възможност на много деца да се възполз­ват от тази педагогика, без да ходят на училище (или хо­дейки на училище) Монтесори и да успеят да развият ос­новните цели на педагогиката на Монтесори вкъщи:

 • развитие на самостоятелност;
 • развитие на концентрация;
 • развитие на доверие в себе си и във възрастния;
 • развитие на фината моторика;
 • развитие на сетивата;
 • познание за света.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара