Нереалните мечти

Ако природата би е надарила с праlа коса, по- добре е да не мечтаете за гъсти къдрици. Може би за сметка на това тя има ху­бав блясък. Безсмислено е да изправяте всеки ден с маша естествено къдрави­те коси – само ще се сдо­биете с „наежена грива“ без блясък, с изсушени и на­късани краища. А и изправените по този начин коси стават още по-къдрави при най-малкото намокря­не. Ако трябва прическата да ви „приляга“ – а това е най-важното, необходимо е да се придържате към простото правило да не променяте насила това, което ви е дала природата. Никой, с изключение при болестно състояние, няма толкова лоша коса, че да не може да се направи нещо с нея.

Неспособната фри­зьорка

Къса или дълга, рядка или гъста, права или къдра­ва коса – ако не е добре под­стригана, не можем да го­ворим за хубава прическа. Важно е да имате добра фризьорка, която се съоб­разява с желанията ви, но и с особеностите на косата ви. Ще й помогнете, ако отидете при нея с точна представа какво искате. Всяка фризьорка ще се съг­ласи да й покажете снимка от списание, която отго­варя на вашето желание. А след това й кажете как се грижите за косата си, кол­ко време можете да отде­ляте за поддържането й и дали умеете да си служите с четка и сешоар или с рол­ки. Фризьорката ще ви по­съветва правилно.

Лошият съветник

Случва се жените да убеждават фризьора да им направи прическа, която изглежда идеално на главата на приятелката им, но не е никак подходяща за техния тип коса. Ако той изпълни все пак желанието им, те трябва известно време да се примиряват с неподходящата прическа или да коригират последи­ците с неподходящи про­цедури. От рядката коса никога няма да се получи дълга „грива“, по-подходя­ща ще бъде хубавата къса прическа; къдравата коса трябва да си остане къдра­ва, а правата да не се ув­режда със силно и прекале­но често студено къдрене.

Многото химия

Дребни къдрици, едри къдрици, бухнала гладка ко­са могат да се постигнат с къдрене. Прекрасно е – първия път. След третото къдрене за половин година химикалите ще си кажат думата – косата е без бля­сък, като мъртва, с накъса­ни и чупливи краища. Зато­ва между всеки две къдре­ния е добре да оставите достатъчно време, за да се възстанови. А преди повторното къдрене първите къдрици трябва да се под­стрижат. Не по-малко вредно е и честото боядис­ване на косата, особено изрусяването. Добре е да оц­ветите косата си в отте­нък, който е близък до ес­тествения й цвят. Така из­расналата коса няма да бие на очи. Не е необходимо да се оцветява цялата коса – няколко снопа ще подобрят общия й вид и ще прикрият първите бели кичури.

Неправилното под­държане

Грижите за косата за­почват с избора на шам­поан. Ако я миете често, той трябва да бъде по-фин. Обмислен трябва да бъде също изборът на пре­паратите за изплакване и подхранване на косата. Всички мазни и кремообразни средства са подходя­щи за сухата, естествено къдрава или накъдрена коса, но не и за правата и рядка коса, тъй като след използването им тя натежава и приляга по-плътно към главата. Препаратите за изп­лакване, при чието използване косата омеква и се разресва по-лесно, са за суха и къдрава коса.

Грешки при поддържа­нето на прическата

Някои жени всеки ден дооформят прическата си с електрическа маша или със затоплящи се ролки. Това са най-неподходящи­те начини за запазване на прическата, тъй като изсу­шават, изгарят и увреж­дат косъма. По-добре е непослушните кичури да се загладят с препарат за фиксиране или чрез сешоар и кръгла четка. Ако искате сами да къдрите косата си, би трябвало да знаете ня­кои основни правила: сешоара използвайте, след като сте я подсушили добре с кърпа. Разресвайте я с пръсти и я сушете, след това я до изсушете с по­мощта на четка най-нап­ред отдолу, а след това отгоре.

Няколко съвета:

  • Естествено къдра­вата коса сресвайте вина­ги отдолу нагоре, за да не я скубете. Използвайте гребен с едри зъби и неза­висимо от това дали тя е суха или мокра, започвайте с разресване на краищата.
  • На рядката коса ще придадете обем, ако я тупирате отдолу кичур по ки­чур, след което внимател­но я загладите с гребен от­горе и я напръскате с лак.
  • Подходящи за сухи­те коси са маслените бани. От тях те стават меки и лъскави. Най-добре е отго­ре да поставите затопле­на кърпа и полиетиленова шапка – така ефектът от банята ще бъде по-добър, освен това ще предпазите дрехите си от зацапване.
  • За да може естест­вено къдравата или накъдрената коса отново да бух­не и да се накъдри, необхо­димо е да я намокрите с во­да кичур по кичур, като съ­щевременно я повдигате нагоре. Излишно е да се поставят допълнително фиксатор или лак за коса.
  • Втритото в краи­щата на естествено къд­равата коса масло ще я омекоти и те няма да стърчат.
  • Сешоарът да се държи не разстояние 20 до 30 см от косата, като тя трябва да бъде само влажна, а не мокра.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара