„Остаряването“ е най-мащабното психиатрично, когнитивно и фармакологично проучване по темата за остаряването, издавано на български език за последните 20 години. Автор е известният психиатър д-р Владимир Симов, който успява да събере в новата си книга „Остаряването“ („Изток-Запад“) важни теми, свързани с психичното здраве в късна възраст. Сред тях са както заболявания и когнитивни дефицити (напр. болест на Алцхаймер), психози на късната възраст, продължителна депресия, паника и тревожност, също – екзистенциални кризи, нарушения на съня и други изменения.

При застаряващото население не само в България, но в световен мащаб, и при удължаването на човешкия живот, на което сме свидетели през последните десетилетия, темата за остаряването и разбирането на процесите, които протичат, става все по-важна за всеки от нас. Все по-често се оказва, че хората са психически неподготвени не само за собственото си остаряване, но и за това на своите родители и близки. По тази причина, късната възраст често е време на нов вид поколенчески разриви, които се дължат на това, че децата не са запознати с измененията, които настъпват в когнитивните функции, а оттам и в поведението на остаряващия родител. Именно тези процеси ни помага да разберем книгата на д-р Владимир Симов и това я прави толкова значима в настоящия социален и демографски контекст в България.

Но остаряването не трябва да бъде присъда.

И това е другата голяма тема в книгата „Остаряването“. От десетилетия, в световен мащаб се наблюдава развитие на течението „Успешно остаряване“ (successful aging). Благодарение на него нараства броят на хората, които вярват, че можем да живеем пълноценно в залеза на живота си и да остаряваме красиво. В резултат на по-здравословния начин на живот и успехите на съвременната медицина и фармакология, доброто здраве, дори и в по-зряла възраст, е напълно постижимо. Някога приемана едва ли не като проклятие, днес на старостта се гледа като на етап от жизнения цикъл, в който хората продължават да се развиват, да творят, да пътуват… а защо не и да се влюбват.

Успешното остаряване не е мит,

а реалност, която можем да постигнем, стига да имаме осъзнато отношение и да предприемаме целенасочени действия. Няма как да спрем хода на времето, но можем да се подготвим за неизбежните промени и така да подобрим качеството на живот в по-късните си години.

Книгата „Остаряването“ на д-р Владимир Симов се фокусира върху психологичните, неврокогнитивните и психиатричните аспекти на остаряването, за да хвърли светлина върху комплексните причини, протичането и лечението на разстройствата в късната възраст. Книгата разглежда реални случаи от практиката на д-р Симов и дава надежда, че ако подходим разумно, остаряването може да се превърне в златното време на нашия живот.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара