Да бъдеш родител, е навярно най-отговорната житейска задача, изпълнена с безброй въпросителни. Всеки е имал моменти, в които се чувства виновен и несигурен във възпитанието на своето дете.

Да убеди всички родители, че „не са единствени“ – с тази ключова задача се заема популярният български психотерапевт Милена Манова в полезната си книга „Ефективните родители“.

Опирайки се на дългогодишния си опит в сферата, тя дава така нужното успокоение, че е нормално ежедневно да се сблъскваме със ситуации, които да ни карат да се съмняваме в себе си. И че всяка такава ситуация има своето ефективно и практично решение.

Подкрепена с илюстрации, упражнения и игри, „Ефективните родители“ има за цел да ориентира читателите в огромното количество информация, която съвременните наръчници предлагат; да обобщи и синтезира редица успешни сценарии, които да помогнат да разберем по-добре детското емоционално състояние.

На достъпен език, с множество примери от практиката си, Милена Манова предлага начини да изградим ефективна комуникация с децата си, в чиято основа стоят взаимното уважение и

разбирането на детското развитие.

„Ефективните родители“ предлага нова гледна точка към някои от най-близките до всеки родител теми и проблеми, като стимулите и наказанията, дневния режим на детето, йерархията в семейството, лошото поведение, гнева и тръшкането, а също и дефицита на внимание и хиперактивността.

В основата на съвременното ефективно родителство Милена Манова поставя полезни практики като:

  • да говорим на детето като на равнопоставен индивид;
  • да си даваме сметка какви са нашите потребности в комуникацията ни с детето и какви са неговите;
  • да подчертаваме какво харесваме в детето си;
  • да развиваме себе си като личности;
  • да разрешаваме повече, отколкото забраняваме, но винаги да знаем къде да поставим граница.

По този начин „Ефективните родители“ предлага

балансиран възпитателен подход,

който насърчава развитието на доверие към детето, към неговите възможности и преценки; стимулира сътрудничеството като стил на поведение в семейството и предлага начин да отгледаме благополучни деца с добра самооценка.

Но най-вече припомня, че родителството е река с бързо променящи се води и нито един от нас не се е родил научен да плува в нея. От нас зависи да се адаптираме към обстоятелствата и въпреки грешките да продължаваме да градим здравословни взаимоотношения с нашите деца.

Книгата излиза за предстоящото ново издание на събитието „Академия за родители“ на 9 септември пред НДК, където читателите ще могат да чуят лекцията на Милена Манова от 16:30 ч.

 

Facebook Twitter Google+

0 Коментара