Не използвайте мобилните си телефони по време на вечеря у дома, ограничете гледането на телевизия, обсъждайте всевъзможни теми, не се карайте пред децата. Това са част от факторите за щастливо и хармонично семейно съжителство, установени от проучване във Великобритания.

Съвместното готвене и гледане на филми също допринасят за щастието у дома. Допитването показва също, че е важно членовете на фамилията да си казват „Обичам те“ поне веднъж на ден, да уважават личното пространството на останалите и да свикват семеен съвет в кризисна ситуация. Децата трябва да участват във взимането на решения.

Взаимното уважение е ключово.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара