Слюнката, разменена при целувка, има особе­ни, открити наскоро свойства. Тя съдържа про­теин: СЛПИ (секреторен левкоцитен пептидазен инхибитор). Тази съставка на слюнката оказва мощен биологичен ефект, борейки се срещу мик­робите, микозите и някои вируси. Тези данни ни разкриват защо предаването на вируса на СПИН през устата е изключително рядко. Впрочем този протеин спомага и за заздравяването на наране­ните тъкани и има противовъзпалителен ефект.

Екип от учени в САЩ приложил въпросния про­теин върху наранената кожа на мишки. Мишките оздравели след четирийсет и осем часа. Навярно това е обяснението, че животните ближат рани­те си, а дечицата молят родителите си да целунат раничките им, за да заздравеят по-бързо… Освен това целувките предизвикват у партньорите до­пълнително слюноотделяне, обезвреждащо киселините, възпрепятстващо образуването на зъбен камък и кариеси посредством премахването на остатъчни хранителни частици. Допълнителната слюнка предизвиква приток на антибакгериалния протеин, а това е много хубаво за зъбите.

Наградата за временната моногамия

Посредством размяната на слюнка между влю­бените в началото на любовната връзка се избягва възможността бъдещата майка да предаде някое опасно вирусно заболяване на своето бебе. Чрез целувките тя всъщност получава имунитет срещу цитомегаловирусите. Тези вируси се прихващат при целувка. В повечето случаи болестта мина­ва незабелязано и се прекратява спонтанно, без последствия. Най-много лицето да усети известна умора, някое и друго схващане и лека темпера­тура, при което да реши, че е грип. В замяна на това посредством този контакт с патогена жената се оказва завинаги имунизирана срещу цитомегаловирусите. Тази защита е извънредно важна, тъй като болестта, която е незначителна при възраст­ния индивид, е опасна за плода – може да доведе до тежка умствена изостаналост, глухота и чер­нодробни смущения. Оптималният имунитет на­стъпва шест месеца след първата целувка, но има и неприятен момент. Вирусът придобива различ­ни форми и жената ще бъде защитена само срещу една от тях – предадената от първоначалния партньор. Накратко – всеки човек е носител на специфична форма на вируса. Този факт призовава към моногамия през шестте месеца, предшестващи създаването на бебе. Все пак трябва да отбеле­жим, че млада жена, която се е целувала много с различни партньори, би била имунизирана срещу множество форми на този вирус. Медицинските заключения изтъкват предимството на целувките като създаващи имунитет посредством размяната на слюнка между партньорите.

Откъс от книгата „Най-доброто лекарство сте вие!“ от д-р Фредерик Салдман.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара