Въпреки че мнозинството от анкетираните (70%) не смятат, че е приемливо да се следи партньорът им без съгласие, значителна част от хората (30%) не виждат никакъв проблем и смятат, че това е приемливо при определени обстоятелства. Това показват данните от глобално изследване сред повече от 21 000 участници в 21 държави относно отношението им към неприкосновеността на личния живот и цифровото преследване в интимните отношения.

Проучването е поръчано Kaspersky, компанията за дигитална поверителност, по повод втората годишнина на Коалицията срещу преследваческия софтуер, съоснована от Kaspersky. Така наречения сталкер софтуер (stalkerware) позволява на извършителя да следи дигитално личния живот на друг човек чрез мобилно устройство без съгласието на жертвата.

От тези, които смятат, че определени причини оправдават тайното наблюдение, почти две трети (64%) биха го направили,

ако смятат, че партньорът им изневерява,

ако е свързано с тяхната безопасност (63%) или ако смятат, че е замесен в престъпна дейност (50%). При разглеждане на географските различия се забелязва, че най-високо ниво на съгласие по отношение на наблюдението като цяло имат респондентите от Азиатско-тихоокеанския регион (24 %), докато в Европа (10 %) и Северна и Южна Америка (8 %) по-малко хора намират това за приемливо.

Сталкер е софтуер за наблюдение, който хората обикновено използват, за да шпионират своя партньор. Предлага се в търговската мрежа и лесно се инсталира на нечий смартфон. Извършителят се нуждае само от

физически достъп до телефона на жертвата

си веднъж, за да активира преследващия софтуер и, както показва този доклад, повечето хора се доверяват на интимния си партньор достатъчно, за да им дадат тази възможност в даден момент.

Освен това докладът на Kaspersky за дигиталното преследване във връзките, проведен онлайн от Sapio Research през септември 2021 г., показва, че 15% от респондентите по света са били задължени от партньора си да инсталират приложение за наблюдение. За съжаление, 34% от посочилите този отговор също така вече са преживели насилие от страна на интимен партньор.

Партньори, които консултираха изследването, бяха експерти по домашно насилие от други организации, членуващи в Коалицията срещу преследваческия софтуер: Националната организация в областта на домашното насилие в Австралия, Wesnet;

организацията за защита на правата на жените

Centre Hubertine Auclert във Франция; Националната мрежа за борба с домашното насилие (NNEDV) в САЩ; благотворителната организация за подкрепа на жертвите Refuge в Обединеното кралство; и WWP EN, Европейската асоциация за борба с насилието.

Резултатите показват, че онлайн наблюдението може да бъде друг начин за упражняване на принудителен контрол в интимните отношения. Като се има предвид, че софтуерът за преследване е наличен в търговската мрежа софтуер, който се скрива в дадено устройство и осигурява достъп до редица лични данни, като например местоположението на устройството, историята на браузъра, текстовите съобщения или чатовете в социалните мрежи, може би не е изненадващо, че той може да служи като още един

инструмент в насилствените отношения.

Проучването установява, че повечето хора не знаят какво е сталкер софтуер – 60% от участниците са отговорили именно така. Съществуват някои важни различия в нивата на информираност за преследваческия софтуер. Първо, повече мъже са наясно със съществуването и употребата му отколкото жени. И второ, по-младите хора са по-запознати отколкото по-възрастните респонденти.

Но дори и сред тези, които са запознати със сталкер софтуера има повече разбиране за някои функционалности, отколкото за други. Хората знаят, че софтуера изпълнява функции като наблюдение на интернет активността (72%), записване на местоположението (68%) и запис на видео и аудио (60%). Но по-малка част са наясно, че

той може да информира извършителя,

когато жертвата се опита да го деинсталира (42%).

„Наистина призовавам всеки, който е подложен на преследване – в реалния живот или чрез софтуер за преследване – и който смята, че не е безопасно да се изправи срещу насилника си, да се обърне към организация за борба с домашното насилие, за да получи съвет и подкрепа“, казва Карън Бентли, главен изпълнителен директор на Wesnet.

„Националната мрежа за борба с домашното насилие се радва, че Kaspersky предприема действия, за да повиши разбирането за неприкосновеността на личния живот и използването на софтуер за преследване в отношенията с интимния партньор.“, коментира Ерика Олсен, от NNEDV.

Към потребителите, които подозират, че може да са засегнати от сталкер софтуер, Kaspersky отправя следните препоръки:

  • Не бързайте да премахвате софтуера,

ако го откриете на устройството си, тъй като насилникът може да забележи това. Много е важно да вземете предвид, че насилникът може да представлява потенциален риск за безопасността ви. В някои случаи насилникът може да засили своето агресивно поведение.

  • Свържете се с местните власти

и организациите подкрепящи жертвите на домашно насилие – за помощ и планиране на безопасни действия.

и как да се предпазите от софтуера на началната страница, който е достъпен на английски, немски, испански, френски, италиански и португалски език. Прегледайте специалната страница за жертви и пострадали от преследвачи относно откриването, премахването и предотвратяването на сталкер софтуер.

  • Използвайте доказана защита за киберсигурност,

като безплатния Kaspersky Internet Security за Android, за да извършите проверка на устройството си и да откриете дали на него е инсталиран преследвачески софтуер. Това обаче трябва да се прави само след като е оценен потенциалният риск, тъй като извършителят може да забележи използването на решение за киберсигурност.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара