„Във физическия свят числото 2 означава, че животът, за да се прояви, трябва да има две опорни точки, трябва две сили да действуват една към друга. Затова се събират мъжът и жената. Числото 2 показва процеса, чрез който природата работи и че процесът на раздвоението е процес на еволюцията.

Когато кажем 2, трябва да разбираме онази сила в света, която строи, която поставя всички неща в хармония. Числото 2 е майката, която ражда, която отглежда. Като работят заедно, бащата и майката ще проявят резултата си в своите синове и дъщери.

Ако двойката е в първа степен, разбирате мъж и жена, които вървят в права линия, като войници. Ако вземем две 2-ки, разбираме движение на човека в две измерения, в плоскост; двойката в трета степен показва движение в три измерения. И най-после, двойката в четвърта степен показва движение в четири измерения. Кое е четвъртото измерение? В това измерение животът се разширява още повече. За да разберете, накъде ще вървите в четвъртото измерение, трябва да си затворите очите. Да затвориш очите си, това значи, да се концентрираш дълбоко в себе си. Да се вглъбиш в себе си, това значи , да влезеш в един обширен свят, дето материята и живите същества – растения, животни имат особена форма. В тоя обширен свят и светлината има особени вибрации.“ Това казва Учителят Петър Дънов.

Да, двойката е число на поляризацията и противоречията, но и на отношенията, партньорството, брака, любовта – всичко това е събрано в астрологията в термина синастрия.

На четирите двойки от датата ще разположим четири двойки от звездната материя, отговарящи на способността за връзка, за емоционалната потребност, за красотата в обходата, за сродството на душите или просто – точките на привличане в синастрията.

Първи ключ: Царствената двойка на светилата – Слънце и Луна

Втори ключ: Митичната влюбена двойка на Олимп – Марс и Венера

Трети ключ: Първи–Седми дом – ос на равнопоставеното партньорство

Четвърти ключ: Пети–Единайсети дом – ос на любовта и приятелството

„Любовта поставя правилни отношения между хората и няма друг закон, който да ги сближи. Да обичаш, е по-голямо богатство от всички съкровища на света. Любовта е най-великата алхимична сила.

Защо две души се групират да живеят заедно? Те стават два полюса, през които Божественият живот се проявява.

Едно е важно за човека: в каквито и състояния да изпадне – положителни или отрицателни, всякога да се стреми да намери душа, която да го разбира. Това е опитността на целия живот.

Като обикнеш някого, ще станеш сляп за всичките му недъзи и в него ще се породи желание да се повдигне. Няма ли ги тези два процеса, любовта не може да се прояви. Любов, която внася в човека съмнение, колебание, подозрение, е преходна.

Когато обичате един човек, той за вас е една Божествена градина, в която ще опитате каква е вашата любов“, казва Учителят.

На 20.02.2020. в 19 ч. във Военния клуб

За числата, звездите и небесната геометрия – Галина Герасимова, Андрей Грива и Христо Воденичарски

За музиката – Йоана Стратева и Богдана Попова 

Facebook Twitter Google+

0 Коментара