Ако не разполагаме с ТЕЦ, каква система за отопление е най-икономична и удобна за един градски апартамент?

Jaga радиатор модел Strada

В градските райони, които не разполагат с ТЕЦ, има алтернативни решения за отопление с електричество. Най-достъпните и екологично-съобразни варианти са два: Първият е с ниска първоначална инвестиция и по-високи експлоатационни разходи. Това е електрически котел със съответните отоплителни тела или електрически конвектори. При този вариант количеството потребена електрическа енергия се отдава в помещението като енергия за отопление. Вторият вариант е термо- помпен агрегат, който може да варира от обикновен кли- матик до термопомпа или VRV система, в зависимост от нуждите на потребителя. В този случай първоначалната инвестиция е по-висока, но последващите разходи за ел. енергия са два до пет пъти по-ниски.

А каква система за отопление да изберем за извънградска къща в планината например?

В зависимост от местоположението на къщата следва да се избере оптималният вариант за отопление, като се вземат предвид множество фактори: целогодишно ли ще се ползва, ще има ли басейн, зимна градина или друг допълнителен разход на енергия. Има ли възможност за присъединяване към газопреносна мрежа и каква електрическа мощност е възможно да бъде отпусната от местната електропреносна структура, има ли възможност за оползотворяване на ВЕИ или ползване на геотермална енергия и др. След изясняване на всички нужди на ползвателя, може да се избере най-ефективният и икономичен вариант. Ако районът е отдалечен, обикновено изборът е сведен до котел на пелети или термопомпен агрегат.

С коя система за отопление постигаме най-здравословен климат вкъщи?

Радиатор Minifreestanding

Отоплението трябва да бъде комфортно и съобразено със заобикалящата среда. Най-често като недостатък се изтъква изсушаването на въздуха при високи температури, когато се използват котли и радиатори, работещи при 80 и повече градуса. Силни въздушни струи, които директно обдухват обитателя на помещението, водят до схващания, пренасят бактерии и т.н. Положителен ефект за комфорта и здраветоимат нискотемпературните системи – термопомпа или кондензен газов котел в комбинация с нискотемпературни радиатори или конвектори. Като пример може да се даде белгийският производител JAGA N.V. Системата LowH2O се характеризира с ниско съдържание на вода, което води до сериозна икономия на енергия, като същевременно подгрява въздуха в помещението при температура на циркулиращата вода от 30 градуса. Този вид отоплителни тела не изсушаватвъздуха, не задържат прах и равномерно затоплят целия обем на помещението.

Вентилаторен конвектор Clima Canal

В какви случаи е подходяща термопомпа?

Термопомпата е подходящо решение за отопление и охлаждане във всички случаи, стига да разполагате с електричество. За да се получи оптимален комфорт, съчетан с икономия на енергия, е необходима висока първоначална инвестиция. Сравнено с газов или електрически котел, термопомпеният агрегат струва няколко пъти повече. Въпреки високата първоначална стойност, все повече хора инвестират в този надежден, икономичен и екологичен вариант за отопление и охлаждане. Естествено високата първоначална инвестиция води до намаляване на експлоатационните разходи и изплащане на разхода в рамките на няколко години, сравнено с разходите при използване на електрически или газов котел.

Стаен термостат

Какви са предимствата и недостатъците на различните видове отоплителни тела: алуминиеви, електрически, вентилаторни конвектори, нискотемпературни конвектори?

Отоплителните тела трябва да бъдат избирани на база на вида инсталация и източника за производство на топлинна енергия. При котли на твърдо гориво може да се използва всякакъв вид отоплително тяло, примерно чугунен радиатор или панелен радиатор. Също може да се използват и алуминиеви радиатори, конвектори – с естествена или принудителна вентилация. Този тип инсталации имат висока работна температура, но не разполагат със система за икономия на енергията и изгарят горивото, независимо от конкретните нужди от отоплителна енергия в даден момент. При кондензните газови котли или термопомпените инсталации имаме обратния пример. Тук икономията на енергия е основен елемент на инсталацията. За целта температурата на отопление е възможно най-ниска и имаме нужда от отоплителни тела, които отдават топлина при ниски температури. Вариантите са да увеличим броя на алуминиевите глидери, за да се постигне по-голяма площ на топлоотдаване, ако разполагаме с място и ако не загрозяваме интериора.

Втори вариант е да използваме вентилаторни конвектори, които са много ефективни и икономични, но вентилаторите им са шумни и може да създадат дискомфорт. Нискотемпературни конвектори с естествена вентилация – това са конвектори, които топлоотдават при работни температури над 35°С, компактни, безшумни и икономични. Равномерно и плавно затоплят целия обем на помещението, без да създават дискомфорт и без да изсушават въздуха. Пример за такива конвектори са LowH2O моделите на белгийския производител JAGA N.V., където всички описани предимства се съчетават с уникална визия на отоплителните тела, компактни размери и 30 години гаранция. Правилният подбор на отоплителни тела е важен, защото LowH2 радиаторите могат да работят и при много ниски и при много високи температури, реагирайки бързо на температурните амплитуди, но при панелните или чугунените радиатори ефектът на топлоотдаване при ниска температура не е ефективен.

Кой тип котли най-лесно се обслужва? Как се промениха котлите през последните години?

Модерният начин на живот е динамичен и специфичен. Хората се фокусират върху определена дейност, която заема голяма част от ежедневието им и поради това нямат излишно време, за да поддържат отоплителни системи, изискващи много внимание. Котлите на твърдо гориво изискват грижа за доставка на дърва, въглища или пелети, зареждане на материала, постоянно настройки, почистване на горивната камера или горелката и т.н. При котлите на нафта и газ обслужването е сведено до минимум, а интегрираните системи за автоматизиране и контрол позволяват еднократна настройка и предполагат целогодишна безпроблемна работа на котела, без нужда от допълнителни грижи. Най-ефективни и удобни са кондензните газови котли и термопомпените агрегати. При тези системи човешкият фактор е сведен до минимум, а ефективността е максимална. Ако има нужда от допълнителни настройки на температурата на дадени помещения или БГВ, това може да става по всяко време и от всяка точка на света през съответните приложения, които се управляват през компютър или през мобилния ви телефон, прецизно и бързо!

Какво е модерно в дизайна на радиаторите?

Модерните технологии позволяват все по- голямо разнообразие от форми, цветове и завършващи детайли при радиаторите. Много модерни са финишите в бронз и титан. Използването на естествени материали продължава да бъде водещо при модерните интериори.

Радиатор Tubes Soho

Консултант и снимки Тотал Терм, от сп. НАШ ДОМ

Facebook Twitter Google+

0 Коментара