С настъпването на учебната година е изключително актуална темата за способността на децата да се концентрират в класната стая и извън нея. Овладяването на вниманието, емоциите и поведението е от ключово значение за емоционалното развитие на децата и за способността им да бъдат по-продуктивни в процеса на учене.

Книгата на университетския преподавател д-р Шели Мърфи „Как да насърчим осъзнатост при децата“ (издание на Noble Star Books) е откровено и провокиращо мисленето четиво, което има за цел да насърчи учителите да подготвят учениците си, за да преуспеят не само в училище, но и отвъд класната стая. Тя е резултат от натрупана през годините практика и опит и включва разкази на учители, които успешно са внедрили практиките на осъзнатост в класната стая. Тя е идеално четиво както за начинаещи учители, така и за учители с опит, посветени на

изграждането на умения,

които стимулират вниманието, когнитивното и емоционалното развитие и като цяло – благополучието на децата.

Емоционалното благосъстояние е от съществено значение за успеха в ученето и в живота. Изследванията показват, че деца, които са в състояние да регулират емоциите си, се справят по-добре с разпознаването и управляването на чувствата и поведението си, с вземането на информирани решения, с емпатизирането и това да бъдат добри с останалите и със справянето с предизвикателства. Преподаването на осъзнатост на децата им помага по-добре да разпознават, разбират и управляват емоциите си. Това води до

по-добри резултати при ученето

и цялостното благосъстояние.

Авторът на книгата д-р Шели Мърфи практикува и преподава осъзнатост повече от 20 години. Шели преподава в Ontario Institute for Studies in Education към Университета на Торонто, където води курсове по Осъзнатост в образованието, Осъзнатост за грамотност, Осъзнатост при специалното обучение и Осъзнатост и ментално здраве.

Работата ѝ като обучител на учители,

образователен консултант и автор е основана и се подкрепя от предишната ѝ работа като начален учител и обширните ѝ проучвания по темата. Тя е изключително търсена за презентации и коментари по въпросите за насърчаване на вниманието и благосъстоянието на учениците и за включването на основани на осъзнатостта подходи в дейностите в класната стая. Работата ѝ е цитирана в редица публикации.

Книгата може да бъде закупена от сайта на издателството с отстъпка от 20%.

www.noblestarbooks.com

Facebook Twitter Google+

0 Коментара