Независимо дали изучавате изкуствения интелект, или просто търсите удобно въведение без много научен език, тази книга съдържа всичко, което ви е нужно, за да навлезете в темата бързо и лесно. Тя е идеална за начинаещи и за читатели, които нямат много време, но се интересуват от неизменните технологии.

Никога не е било толкова лесно да разберете изкуствения интелект!

С комбинацията от изображения и достъпен текст тази книга е идеалното въведение в света на изкуствения интелект за онези, които не разполагат с много време.

Тя покрива широк спектър от теми – от програмиране и математика до политика и философия – и показва как точно работи изкуственият интелект, как драстично променя живота ни и как може да се развие в бъдеще.

С нея ще проследите историята му от 50-те години на миналия век, когато са създадени първите съвременни компютри, до невронните мрежи, способни да изпълняват задачи, за които не са програмирани предварително. Докато те поемат все повече човешки дейности, това повдига спешни и сложни въпроси относно гарантирането, че ще служат на цялото човечество, а не на себе си или на група хора с много власт.

Изкуственият интелект – какво представлява и как го използваме

През ноември 2023 г. на пазара излезе илюстрирано справочно издание „Изкуственият интелект“, което обяснява кратко, точно и ясно какво представлява, какви видове изкуствен интелект (ИИ) има, как се прилагат днес и какво е  бъдещето им. Изданието е с твърди корици, цветно и с много илюстрации. То е част от международна копродукция на издателство DK – специализирано в издаването на енциклопедии за деца и възрастни, като издател от българска страна е Книгомания. Особено ценни в стилното синьо томче са графиките и схемите, които показват сложни концепции по лесноразбираем начин и чудесно кореспондират с текстовете от статиите.

„Изкуствен интелект“ е подходяща за любознателни читатели, които искат да навлязат в темата, както и за по-широка публика с интерес към технологиите и тяхното развитие и приложение. Книгата интерпретира изкуствения интелект от гледна точка на математиката, компютърните науки, правото и дори философията. Статиите представят най-общо около 120 концепции, приложения и теории:  какво е изкуственият интелект, видове, как променя начина ни на живот, как ще се развие и прилага в бъдеще, роботиката ще превземе ли трудовия пазар и др.

Книгата изрежда ключовите етапи от създаването и последователното преодоляване на технологичните етапи на AI. В най-общ план съществуват 8 вида интелигентност: речева, артистична, цифрова, сензорна, пространствена, емоционална, физическа и рефлекторна.

За да бъде приет за човешко същество,

съвременните учени смятат, изкуственият интелект трябва да може да демонстрира всеки един от тях. Ключов за изкуствения интелект е алгоритъмът – това е поредица от инструкции за решаването на дадена задача. Програмата пък е поредица от инструкции, написани на програмен код, като тя спомага на компютъра да извършва една или повече задачи.

Също като компютрите изкуственият интелект се е превърнал в технология с широки цели и намира приложение в разнообразен спектър от дейности –

от изкуството до разработката на високотехнологични оръжия.

И тъй като ИИ винаги се свързва с темата дали ще измести човека в много професии на работния пазар, справочникът „Изкуствен интелект“ казва, че „ИИ е най-ефективен, когато се използва като помощно средство, а не като заместник на хората специалисти, и когато се борави с огромни обеми информация“.

Други добри практики за използване на изкуствен интелект са алгоритмите, които ни показват списък с препоръки на продукти или теми, към които имаме интерес; при идентификация и предпазване от измами; при медицински и други научни изследвания; проследяване на здравословни показатели, в т.нар. смарт (умни) устройства и интернет на нещата (мрежа от взаимосвързани устройства, които събират и синхронизират информация през интернет), лицево разпознаване и др.

Смята се, че един ден изкуствените интелекти ще са толкова човекоподобни, че ще трябва да бъдат възприети за човешки същества. Ако те могат да проявяват свободна воля обаче и притежават интелектуални права, то от юридическа гледна точка ще трябва да бъдат наказвани за допукани грешки.

Тогава те машина ли са, или нов вид човешко същество?

Подобен въпрос задават и философите – дали изкуствените интелекти могат да се сдобият със съзнание. Те са конструирани така, че да са изцяло механични и да имитират човешко поведение. Но дали ще са способни да симулират емоции, интереси, предпочитания, мнения?

Наръчникът „Изкуствен интелект“ обръща внимание на сложна и много актуална тема – запознава читателите с основните понятия, теории и концепции и е добър катализатор да насърчи публиката към любознателност и търсене на допълнителни източници и информация.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара