Евродепутатите призовават насилието над жените да бъде включено в каталога на признатите от ЕС престъпления. Една от три жени в ЕС е преживявала физическо и/или сексуално насилие.

Евродепутатите призовават ЕС да се присъедини към Истанбулската конвенция и всички държави членки да я ратифицират, за да се прекрати на насилието над жените.

Незаконодателната резолюция, приета с 500 гласа „за“, срещу 91 гласа „против“ и 50 гласа „въздържал се“ в четвъртък, призовава Съвета на ЕС незабавно да приключи процеса по ратифициране на Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени, също известна като Истанбулската конвенция. Документът призовава седемте държави, които са я подписали, но още не са я ратифицирали – България, Литва, Латвия, Обединеното кралство, Словакия, Унгария и Чехия – да го направят без отлагане.

Евродепутатите осъждат атаките и кампаниите срещу Конвенцията в някои страни, които са основани на умишлено неправилно тълкуване и невярно представяне на нейното съдържанието пред обществото.

Депутатите изискват от Европейската комисия да включи борбата срещу насилието, основано на пола, като приоритет в следващата Европейска стратегия за равенство между половете. Те също така призовават Комисията да представи законодателен акт за противодействие срещу всички форми на насилие, основано на пола – включително онлайн тормоз и кибернасилие – както и насилието срещу жените да бъде включено в каталога на признатите от ЕС престъпления.

Всички държави членки трябва да гарантират правилното прилагане и изпълнение на Конвенцията, като осигурят адекватно финансиране и човешки ресурси за компетентните служби. Предоставянето на подходящо обучение за всички специалисти, които работят с жертви на насилие (магистрати, медицински лица, полицаи и др.), е особено важно.

ЕП също така потвърди позицията си в подкрепа на целевото заделяне на 193,5 млн. евро за дейности за предотвратяване и борба с основаното на пола насилие в рамките на програмата „Права и ценности“ на ЕС.

Бързи факти

Истанбулската конвенция, приета от Съвета на Европа през 2011 г., влезе в сила през 2014 г. и беше подписана от ЕС през юни 2017 г. Тя е първият международен правно обвързващ инструмент по въпроса – държавите, които са я ратифицирали, трябва да спазват изчерпателни, правнообвързващи стандарти за превенция на основаното на пола насилие, защита на жертвите и наказание на извършителите.

Според допитване на Агенцията на ЕС за основаните права от 2014 г. всяка трета жена в ЕС е била жертва на физическо и/или сексуално насилие след 15-годишна възраст. 55% от жените са се сблъсквали с поне една форма на сексуален тормоз. (11% за били жертви на кибертормоз). Една от двадесет жени е била изнасилена.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара