Д-р Димитър Колев е невролог във ВМА – София. Занимава се с астрология повече от 20 г., като интересите му са предимно в неврогенетиката, медицинската астрология, хомеопатията, акупунктурата. Той е един от малкото лекари у нас, които използват сериозни астрологични проучвания при диагностицирането и лечението на пациентите си. Специализирал е в Австрия, Холандия, САЩ. Член е на Американския национален съвет за геокосмични изследвания (NCGR).

dimitar-kolev

Д-р Колев, вие сте сред малцината лекари, които използват медицинската астрология в своята практика. Има ли противоречие между двете древни науки – медицината и астрологията?

За съжаление думата астрология вече е загубила своя истински смисъл. А това е наука, която в миналото се е изучавала от най-прогресивните учени и философи, в престижните световни университети. Името на Кардано е останало в историята с едно от неговите гениални открития – Кардановия вал, а той е бил и университетски преподавател по математика и астрология. Името на създателя на навигационната система на английския флот Региомонтанус е изписано със златни букви на една от колоните във Виенския университет, в който той е преподавал физика, математика и астрология. В миналото астролозите са били астрофизици и астрономи. Исак Нютон също е бил астролог, както и много други древни философи и мъдреци.

Няма никакво противоречие между медицината и астрологията. Астрологията изключително много ми помага да стигам бързо до точната диагноза и правилното лечение при всеки един случай.

И обратното, съвременните авангардни технологии и огромният брой пациенти съдействат за откриването на нови неизследвани зависимости в астрологията. Според Парацелзий, един от най-великите лечители в Средновековието и баща на съвременната химия, „лекарят трябва да е преди всичко философ, алхимик и астролог”, т.е. из основи да познава и небето, и земята в човека. Първите университети, в които е въведена тази специалност, са в Испания (Кордова и Мадрид), по-късно в Париж и Виена. Днес най-престижното място, където се изучава на академично ниво астрология, е институтът „Кеплер” в САЩ. Обучението е петгодишно и освен задълбочени познания в областта на математиката и астрофизиката включва и изучаване на старогръцки, латински, санскритски, за да могат да се познават в оригинал най-ценните астрологически текстове.

За съжаление днес с астрология се занимават предимно хора с „жълто” излъчване,  правещи параастрологични приближения, които нямат нищо общо с тази наука.

Астрологията изисква сериозна подготовка в областта на небесната механика, познаване на принципите на сферичната тригонометрия, нелинейната  интерполация и диференцирането. Кралските прогностични техники – като примарните дирекции например, са изключително тежки математически изчисления, а само с тези методики може да се получи ценна информация и да се изчислят падежите на най-важните, така да се каже, „пипнатите от Бога” събития в живота. В България сериозните астролози, които имат познания в тази област, се броят на пръсти.

Къде могат да се използват астрологичните прогнози?

Астрологията е далеч от това, което битува в представите на повечето хора. Тя е изключително точна и прецизна наука. В Западна Европа и в Америка има астролози, които са се специализирали и консултират основно фондови борси и брокери, предвиждат движението на индексите и валутните курсове, други –резултатите от футболни двубои и конни надбягвания. Разработени са и сериозни астрологически програми, които струват няколко хиляди долара, но попаднали в ръцете на опитен астролог, многократно възвръщат своята пазарна цена. В астрометеoрологията се използват модели, с които може да се прогнозира времето месеци и години напред. Индийските астролози са много добри в Мунданната астрология и предсказването на големи катаклизми и природни бедствия. Мнението, че астрологията показва само какъв е човешкият характер, какви са психологическите и наследствените фактори, които влияят на неговото развитие, всъщност е далеч от истината.

Представете си само за миг нелепата ситуация, в която би се оказал древен астролог, извикан от краля да даде прогноза за количеството валежи, добива на зърно или отношенията със съседско племе, и той, астрологът, започва да се обяснява в стила на булевардната астрологическа публицистика… Това непременно би му коствало главата.

Какъв процент от събитията в човешкия живот са предопределени?

Това е основният въпрос, вълнувал астролозите още преди векове. Древните индийци са разделили кармата (житейската предопределеност) на „зряла” и „незряла”.

„Зрялата” карма (неизбежните 15-20 събития в човешкия живот) при различните хора варира между 15-20%. Останалите 80-85% са под влияние на свободната воля и подлежат на промяна.

Звездната карта е моментна снимка, но планетите продължават да се движат с определена цикличност. И когато преминат през определени места, които резонират с рождената звездна карта, създават събитийност, енергиен резонанс. Тези съвпади отключват събитията.

Как различните планети, разположени по-близо или по-далеч от Земята, влияят върху нашия физически живот?

Древните астролози много добре са знаели, че има пропорционалност във влиянието на различните небесни тела. Най-силно влияние върху живота на Земята имат светилата (Слънцето и Луната), след тях се нарежда Венера. Следват  Марс, Юпитер, Сатурн… Те не влияят по чисто механичен начин, нито само електромагнитно, чрез излъчваната светлина, а и чрез енергийните полета, които все още не са открити. За науката те са в сферата на догадките. Говори се за тахионни, гравитационни, информационни полета – те работят, всекидневно наблюдавам това.

През последните няколко години датата и часът на раждане често са избор на лекарите и родителите. Какво става тогава с кармата на новороденото?

Има легенда, според която звездната карта на Александър Македонски е изчислена много преди неговото раждане. Предварително е определен не само денят, а и часът, в който той да бъде роден. Неведнъж при мен са идвали бременни жени с молба да определя най-благоприятния момент за „дирижираното” раждане на тяхното дете. Това е трудна и отговорна задача. Понякога приемам подобни предизвикателства, понякога оставям това на интуицията на майката. Изборът на една или друга дата променя звездната карта, съответно и събитийността в една или друга посока, но върху формирането на едно човешко същество влияят и законите на онтогенезата и филогенезата, които не могат да бъдат променени. Те са работили много преди раждането на детето. Затова много по-дълбоки промени биха се получили, ако семейните двойки знаеха благоприятните моменти за зачеване на дете. Има и закодирана генетичност, която остава непроменена независимо от външните обстоятелства.

Това означава ли, че няма висша предопределеност?

Сещам се за френския учен Мишен Гоклен. Той бил върл противник на астрологията и решил да я обори. След като получил огромно наследство, вложил всички наследени пари в научно проучване. Обработил звездните карти на стотици хиляди политици, музиканти, художници и артисти, търсейки астрологически зависимости. След години достигнал до уникални резултати.

Според неговата (доказана в практиката) теория има астрологическа наследственост, а определени съчетания се повтарят в хороскопите както на децата, така и на техните родители.

Той постулирал зависимост, според която точният час на раждане на детето може да бъде изчислен според звездните карти на неговите родители. Открил, че вероятността една планета да се намира на едно и също място в хороскопа на родителя и на детето, е около 90%. Това до голяма степен е отговор на въпроса има ли висша предопределеност. Дали ще я наречем божествена, духовна, астрологическа или друга, няма значение, тя е видима за всеки, който се занимава със статистическа астрология.

Откога датира връзката между астрологията и медицината?

От векове. Широко известни са думите на Хипократ, че никой няма право да се занимава с медицина, ако не познава добре астрологията. Това е било задължително. И Авицена, и Гален са били астролози. Астрологията е била култова наука наред с медицината, дори по-важна от нея. За съжаление днес интересът на гилдията към нея не е много голям.

Каква е ролята на медицинската астрология?

Медицинската астрология дава информация за това каква е вероятността да се прояви определен вид заболяване, спомага за провеждане на ранна диагностика, на профилактика и правилно лечение, прогнозира кризите и ремисиите при хроничните заболявания. Изключително ефективна е в терапевтичен план, както когато се налага хирургична намеса, така и при избора на подходящ медикамент. Има аспекти, които влияят благоприятно, и други, по времето на които е възможно да възникнат усложнения. Астрологията е много ефективна и в акупунктурата. Не е случаен фактът, че акупунктурните точки са точно толкова, колкото и градусите на еклиптиката – 356, а броят на основните меридиани отговаря на броя на зодиакалните знаци.

Съвременната медицина става все по-индивидуална. Това я доближава до идеята на медицинската астрология, според която трябва да се лекува конкретният човек, а не неговото заболяване.

Има ли закодирани в хороскопа болести, които не могат да бъдат избегнати? Да се знае още от раждането, че на 45 г. възраст даден човек ще се разболее от рак например?

В астрологията няма фатализъм, както си мислят много хора. Медицинската астрология дава информация за възможната патология и за това кога има условия тя да се прояви. Но именно благодарение на високия процент свободна воля влошаването на здравословното състояние може да се избегне чрез подходящо поведение и лечение.

Как астрологически може да се избере най-подходящото време за операция?

Разглеждат се позициите на всички светила и планети. Марс е особено важен при хирургични интервенции, тъй като е свързан с кръвотечението. Чрез аспектите на Луната, Плутон и Нептун се следи за имунния статус на пациента. В астрологията се работи и със звездни влияния, не само с планети. Древните халдеи са работили с 22 звезди и познаването на тяхното местоположение се е смятало за основно познание в астрологията.

Написана ли е някъде в хороскопа датата на смъртта?

Да. В индийската астрология много се работи по този въпрос. Има книги, които разглеждат точно този момент от човешкия живот. Вътрешното ми убеждение е, че астрологическите сигнификатори за този момент трябва да останат в тайна. Първо, защото последната дума винаги е на Господ; второ, защото хората, които биха го приели като нормална информация, са малко.

А случвало ли ви се е да видите смъртта в звездните карти на свои пациенти?

Да, дори много често.

Изпълнява ли се написаното в хороскопа?

До голяма степен да.

Може ли да се направи обобщението, че хората, родени под един и същ зодиакален знак, страдат от едни и същи заболявания?

Това от коя зодия си абсолютно не те идентифицира като личност. В детерминирането на човека участват много фактори. Затова древните говорят за Хелиакални точки, които трябва да се знаят. На тази база се определя хабитусът на човека, неговата констититуция. Важно е да се определи тази конституция, тъй като медицинската астрологията има пряка връзка с хомеопатията и също като нея е ориентирана към личността.

Хомеопатията действа на информационно ниво.

Дали ще го наречем информационно, ментално, рационално или етерно няма значение. Да кажем, че е едно поле над видимите въздействия. И именно защото най-трудното в хомеопатията е определянето на идентичността и на правилното лекарство, астрологията е много полезна и ефективна. Хомеопатичното интервю е много дълго и подробно и понякога субективно. А в хороскопа всичко е обективно и при достатъчен опит лекаря може бързо да се ориентира в  психофизиологичните и патогенетични доминанти в пациента. Една звездна карта за мен е диплома с оценки по 15-20 предмета. А когато небето е поставило една оценка, тя наистина е такава.

Може ли астрологията да показва по-големи, епидемични взривове?

С това се занимава Мунданната астрология – с космогонични, важни за цялата планета събития. Това е астрология на етносите, на нациите, на големите групи от хора. С нея са се занимавали древните жреци, които са съветвали кралете и императорите каква политика да водят и как да държат в подчинение своите народи. Има цикличност, има астрологическа събитийност, която предсказва големите епидемични взривове, обострянето на ремитиращите хронични заболявания. Тя показва предразположеността към определен вид патология в зависимост от преминаването на някои планети през определени зодиакални знаци. Това са зависимости, установени отдавна. Забелязвал съм ги и в областта на неврологията при заболявания като епилепсията, множествената склероза, мозъчно-съдовата патология.

А сега, в ерата на Водолея, какви болести ни застрашават?

Характерна за ерата на Водолея ще е съдовата патология, в частност и на диабета. По оста Водолеят е в полюс с Лъва и когато Водолеят е силен, Лъвът остава в немилост. По тази причина на преден план излизат водолейски доминанти и мотивации.

Увеличава се потребността от организация, от универсализация, от свобода. В същото време намалява нуждата от креативност, творчество, индивидуализация, което е приоритет на Лъва.

Това разместване в полюсите се отразява и на болестите. Това неминуемо води до влошаване функцията на черния дроб и панкреаса. Тяхната дисфунцкция отключва патогенетична каскада, която засяга целия организъм. Заболяванията, свързани с тази жлези, водят до типичния през последните няколко години метаболитен синдром. Той се характеризира с увеличаване на кръвната захар, холестерола и триглицеридите в кръвта. Това е рисков фактор за множество сърдечно-съдови и мозъчно-съдови проблеми. Неслучайно на Изток казват, че в човешкото тяло има два най-важни органа, които са много свързани – черният дроб и главният мозък.

Подходящо ли е да се правят хороскопи на деца?

Да. Това би помогнало на родителите да намерят най-правилния метод на възпитание и да подпомогнат развитието на заложбите на децата. При едно дете определени методи на възпитание са много успешни, докато приложени при друго, дори от същото семейство, могат да имат пагубни последици.

Кое беше първото при вас, астрологията или медицината?

Астрологията. Интересът ми към небето датира някъде от V-VI клас. Занимавах се с астрономия, купих си голям, 250 мм, рефлектор – доста внушителен телескоп. И по естествен начин стигнах до астрологията. Когато си задаваш въпроси и не намираш отговори в една област, започваш да ги търсиш другаде. Астрономията и астрологията са като анатомията и физиологията в медицината. Анатомията  описва местоположението на органите, но нищо не казва за тяхната функция. А нормално е човек да си зададе въпроса: а това за какво е, каква функция изпълнява. Задавайки си подобни въпроси, стигнах до астрологията.

Започнали сте със собствения си хороскоп, предполагам. Открихте ли в него онези 15-20% от неизбежната предопределеност?

Да, разбира се, започнах със собствената си звездна карта. Изчислих тези събития с т. нар. примарни дирекции, висшия пилотаж в астрологията. Когато има падеж на примарна дирекция, се случва съответно събитие. И при мен се получи така. Това са божествените събития в човешкия живот. Тези, под които сам Бог се е подписал. Изчислението им (с калкулатор) ми отне три месеца. А преди това години наред се блъсках, за да науча как се прави. Днес има компютърна програма, която изчислява тези аспекти за минути.

 

Facebook Twitter Google+

0 Коментара