Учебната година да приключи дистанционно, а учениците да бъдат в училищата само за провеждане на изпитите. Това са решили министърът на образованието Красимир Вълчев, членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в образованието и представители на родителски организации, съобщиха от МОН.

Датите за матурите все още не са ясни, те ще бъдат конкретизирани в следващите дни. Постигнато е съгласие за определяне на материала, който да бъде включен в изпитите. Това ще стане на база данните от проучване сред училищата за нивото на усвоените знания и преподадените теми. Предстои да бъдат анализирани постъпилите данни и да бъде оповестено учебното съдържание, което няма да бъде включвано, съобщиха от просветното министрество.

„По време на разговора беше отбелязана готовността на образователната система за провеждане на изпити при спазване на мерки за безопасност, включително за учениците в самостоятелна и задочна форма на обучение, както и за практическите изпити за професионална компетентност. В училищата ще бъдат допускани и организирани индивидуални присъствени консултации за децата, които са пожелали такива, или преподавателите са преценили за необходими“, казаха от МОН.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара