Има ли сила, която да ни закриля в мигове на изпитания и беди? Бди ли някой над нас от невидимия свят на безплътното? На ангели ли държим онези случайности, които са ни предпазили от катастрофа, или пък са ни помогнали да спечелим?

Религията проповядва, че ангелите са воините на Бог, изпратени на земята, за да напътстват хората. Науката отрича небесното царство и твърди, че човек сам създава своите ангели пазители, като неволно мобилизира скрития си потенциал. Нормално е учени и теолози да са на различни мнения, но е възможно също така двете страни да говорят за едно и също, просто да го наричат с различни имена.

 • Какво трябва да знаем за ангелите?
 • Как да разпознаваме присъствието им?
 • Какво твърдят астрологията и нумерологията за тях?
 • Какво препоръчва Църквата като общуване с Божиите пратеници?
 • Кои са падналите ангели?
 • Какво се крие зад фразите „слаб му е ангелът“ или „изкарах си ангелите“?

Всичко това ще откриете на страниците на тази книга в книгата „Небесно войнство и ангели хранители“ на Евгения Талева. Тя разкрива тайните за света на висшите сили, които ни закрилят или пък са причина за нашите грехове и изкушения. Същност, история, произход, йерархия, език, влияние върху човечеството, начини на действие, как долавяме присъствието им и как да се възползваме от него… Тези и още много други изключително любопитни детайли за ангелите и демоните ще научите от премиерния том на издателство „Милениум“.

Книгата събира

отговорите на въпроси, които не спираме да си задаваме

винаги, когато погледнем изображенията на ангели и архангели върху църковните икони, или пък гледаме холивудски филм в „ангелския“ жанр, каквито има не един и два. Що за същества са ангелите? Откъде произхождат? И те ли са от плът и кръв, раждат ли се и умират ли като нас?

Творбата ни повежда към нашите закрилници или изкустели, представяйки ни строгата йерархия, в която са подредени. Цитирани са всички рангове на ангелите – някои са призвани да напътстват царете и държавниците, а други – обикновените хора, едни стоят по-близо до божия престол, други –

кръжат на земята и оставят знаци пред всеки,

който може и иска да ги види. Те не са всесилни или пък не винаги могат да променят това, което ни диктуват характерът и навиците. Ето защо казваме за някого, че „му е слаб ангелът“. Закрилникът му не е успял да го задържи да не кривне от правия път.

Ще научите историята на архангелите, ангелите и падналите им събратя така, както е предадена в Стария и Новия завет, а също и в текстове от други религии и множество апокрифи. Читателят ще може сам да премисли коя гледна точка да приеме и доколко да вярва и да се уповава на една или друга представа. Оказва се, че често това, за което говорят църквата и научните среди, е едно и също, но е наричано с различни имена.

Ще разберете и, че:

 • Е съществувал ангелски език и кой човешки език произхожда от него.
 • Ще узнаете, че хората от всяка зодия имат конкретен ангел-закрилник. Например телците могат да разчитат на архангел Михаил, а скорпионите – на Гавраил.
 • Има точно разпределение на пазителите според нашето число в нумерологията.
 • Ще получите подробен списък на сигналите, с които ангелите ни показват присъствието си около нас. Сред тях например са необяснимата промяна на температурата, появата на приятен аромат с неясен произход, бяло перо или монета на пътя ни, странно съвпадение, усещане за дежа вю и много други.
 • Поредиците от цифри, които се изпречват пред погледа ни, също имат специални значения, свързани с божествените пратеници – ще научите точно какви са те.
 • А ако вярата ви е достатъчна, за да потърсите упование в небесното войнство, от книгата ще получите точните молитви, с които да се обърнете към много от неговите представители.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара