Като iсоциално отговорна компания Соник Старт освен предоставянето, управлението и развитието на социални услуги в цялата страна, организира и различни благородни каузи.

През изминалата Седмица на гората,  те инициираха засаждането на 200 броя дръвчета, съвместно с подкрепата на кмета на Община Левски Любка Александрова, кмета на Община Червен бряг – д-р Цветан Димитров, кмета на Община Балчик – Николай Ангелов и изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите – инж. Мирослав Маринов.

Събитието се проведе под надслов „Гората на децата“ и се разгърна в Северна България, на територията на общините  Левски, Червен Бряг и Балчик. Над 150 деца, потребители на социални услуги, доброволци и представители на всяка от общините се включиха в инициативата, давайки своя принос към природата. От организацията споделиха, че „Гората на децата“ не е идея за залесяване, нито е дейност за облагородяване на парково пространство. Това е мащабен ангажимент на деца и възрастни към поколения напред, който изиска от всеки участник лична съпричастност към обществената естетика, към екологичната идея, създаване на добър пример, следване на достоен модел за отговорно гражданско поведение и много отдаденост към хуманността.

В община Левски бяха засадени повече от 50 фиданки „Червен американски дъб“ в близост до градската болница от 50 деца, всяко от които остави своето лично хуманно послание до дървото си.

В община Червен бряг бяха засадени близо 80 броя в градския парк и местността „Голеж“, в присъствието на представители на градската управа.

В община Балчик с помощта на децата стартира залесяването на новия градски парк в  близост до античната и средновековна крепост „Дионисополис“ в кв. „Хоризонт“ с близо 100 броя иглолистни и широколистни дръвчета.

„Засаждайки дърво в „Гората на децата“, всяко дете отправя личен апел към хората за възпитание на любов и грижа към природата и към всички нас. Иначе са много факторите, които допринасят за унищожаване на природата, а оттам и на жизнената ни среда: безразборното изсичане на дърветата, ерозията, болестите, пожарите, различните човешки дейности, незаконното строителство и т. н., които водят до намаляване на горите и промяна на климата. Посягането върху тях е посегателство върху всеки от нас. Дълг на всички е да се борим за опазването на зеленото богатство на страната ни“ – коментира управителят на организацията Иван Иванов, като добави, че това е поредната инициатива на Соник Старт, свързана с още една дългосрочна мисия, да се възпитава отговорно гражданство у децата.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара