„Каритас България“ стартира кампанията „Старостта е и наша отговорност!“, чрез която организацията има за цел да окаже влияние върху промяна в политиките за дългосрочни грижи в домашна среда за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Кампанията ще се фокусира върху необходимостта от целенасочени действия за осигуряване на адекватен отговор на нуждите на възрастните хора, което изисква отговорност, воля, планиране и изпълнение на ефективни мерки и механизми за подкрепа както от държавата, така и от бизнеса.

В хода на кампанията „Каритас България“ ще акцентира върху личните истории на възрастни хора от различни населени места в България. Кампанията ще разкаже за множеството предизвикателства, с които възрастните хора се сблъскват всеки ден, както и за решенията и подкрепата, от които те имат нужда.

Кампанията е част от инициативата „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“, в която участва цялата мрежа на „Каритас“ в България, и ще продължи до 31 октомври 2022 г.

Повече за кампанията

Вярваме, че да живееш с достойнство е изконно право на всеки човек, във всеки етап от живота му. Затова стартираме кампанията „Старостта е и наша отговорност!“.

Чрез нея искаме да окажем влияние за ефективна промяна в политиките за дългосрочни грижи в домашна среда за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Възрастните хора в България

Замисляли ли сте се какво е да си превит под тежестта на годините, да се справяш все по-трудно с ежедневните дела, болестите и самотата да са основните ти посетители, а когато имаш нужда от подкрепа, да няма кой да ти помогне?

Така се чувстват повечето възрастни хора в България, притиснати от бедността, превити от болестта, изолирани от обществените процеси, забравени и изоставени.

По време на пандемията, породена от Ковид-19, получихме множество сигнали за самотно живеещи, трудноподвижни възрастни хора, които не могат да си осигурят храна и лекарства, за бедстващи възрастни хора, нуждаещи се от спешна подкрепа за постъпване на лечение, за възрастни хора с тежки заболявания, имащи нужда от професионални грижи в собствения си дом.

Сериозността на ситуацията през тези месеци за пореден път ни показа, че съществуващата подкрепа за възрастните хора е крайно недостатъчна, че е необходима спешна промяна в политиките за дългосрочни домашни грижи и гарантиране на работеща социално-здравна система, която да откликне на потребностите на все по-увеличаващото се възрастно население в България.

Домашни грижи

Грижите в домашна среда и в общността са проява на човечност и са неизменна част от съвременния свят. Те помагат на възрастните хора да се справят с предизвикателствата на болестта и старостта, продължавайки да живеят в собствените си домове, където се чувстват най-спокойни.

Този вид грижи се осъществяват от мобилни екипи от медицински сестри, домашни помощници и здравно-социални асистенти, които посещават възрастния човек в дома му и му помагат в ежедневните грижи за здравето, хигиената и социалния му живот.

Домашните грижи, каквито „Каритас“ осъществява от 20 години в България, имат за цел да окажат както професионална, така и човешка подкрепа, основаваща се на уважение, зачитане на достойнството и потребностите на всеки възрастен човек.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара