Небивал интерес породи Националната награда за подкрепа на млади таланти в съвременното изкуство и наука. Това наложи  НДФ „13 века България“  да удължи крайния срок за подаване на документи до 17 часа на 20 януари 2020 г.

В конкурса могат да участват български граждани на възраст до 35 години със завършено висше образование в сферата на изкуството и науката и иновативни постижения в съответната област. Задължително условие е през 2019 г. кандидатите да са приети за следдипломна квалификация в акредитирани висши учебни заведения на територията на Европа, без България.

Всеки претендент трябва да представи заявление за кандидатстване, мотивационно писмо, документ за завършено висше образование, документ удостоверяващ приема му за следдипломна квалификация в съответното висше учебно заведение, две препоръки, включително тези представени при кандидатстването за следдипломна квалификация, документи, удостоверяващи иновативните му постижения в съответната професионална област.

За конкурса се кандидатства онлайн на: https://fund13veka.bg/talant

Начинът за кандидатстване, освен че е онлайн, е максимално опростен. Достатъчно е да се снима документът с телефон и да се приложи към формуляра.

Ако сте убедени, че заслужавате Националната награда, която освен морално има и материално изражение от 5000 лева, с които  да подпомогнете образованието и професионалното си развитие, имате допълнително време да кандидатствате – до 17 часа на 20 януари 2020.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара