Писмо до президента, служебните министри, председателите на парламентарни комисии и отговорните институции относно необходимостта от спешни мерки за регулация на медийното съдържание, свързано с хазартни игри и насърчаващо хазарт сред деца, изпратиха от Национална мрежа за децата и Асоциация Родители.

Свидетели сме на безпрецедентен рекламен натиск за залагания по време на Световното първенство по футбол, който създава огромни рискове пред децата. Тоталният отказ на институциите да приложат дори минималните ограничителни мерки, предвидени в Закона за хазарта, е на път да превърне залаганията в истинска епидемия сред подрастващите.

Въпреки изричната законова забрана за реклама, големите и най-известните рекламодатели от хазартния бизнес рекламират своята търговска марка в рекламни спотове в телевизиите, радиото и интернет в часове, които са напълно достъпни за хора под 18 години.

Използват се известни лица,

които привличат младата аудитория и водят младите хора към платформите директно към онлайн залаганията, онлайн казина и други хазартни игри. Това се случва в контекста на постоянната реклама на хазарт и спортни залагания, която води до абсурдни ситуации, в които спортуващи деца носят екипи с реклама на платформи за онлайн залози.

Настоящата ситуация е категорично нарушение на чл. 10 (1) от Закона за хазарта, който забранява  пряката реклама на хазартни игри, насочена към малолетни и непълнолетни лица, както и изпращането на непотърсени електронни съобщения на неограничен брой лица, в които се съдържа информация за хазартна игра. Нарушават се и разпоредбите на Закона за радиото и телевизията и Кодекса за поведение относно мерките за оценка, означаване и

ограничаване на достъпа до предавания,

които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата. Според тях доставчиците на медийни услуги не трябва да допускат представянето на хазартни игри като подходящо средство за лесно придобиване на пари, което може да доведе до пристрастяване и да подведе детската аудитория.

Бихме искали да напомним, че хазартната зависимост е международно признато болестно състояние, описано в МКБ-10, а рекламите на хазарт създават допълнителен риск. Проучвания на агенция Галъп показват, че 

хазарт у нас играят около 3 милиона души,

като около 300 хиляди от тях играят редовно, макар че 86% от хората никога не са печелили нещо (Център за изследване на демокрацията, 2018). Разходите за хазарт варират между 15 и 43 лева на човек на месец, като общите разходи за игри на късмета са близо половин милиард лева годишно.

Организации членове на Национална мрежа за децата споделят, че в училищата, в които работят, все по-често наблюдават деца и семейства, които страдат от хазартна зависимост. Кризисните центрове, както и социалните услуги за деца и семейства в страната, работят по много случаи, в които

цели семейства губят своите домове,

вследствие на хазарта и от това кризите в семейството стават все по-големи и по-трудни, а децата са тези, които са най-потърпевши.

Призоваваме за спешни координирани мерки между всички институции, които се грижат за правата на децата и младите хора и ги защитават от подвеждането им по опасния път на зависимостта.

Настояваме за обсъждане на следните законодателни промени:

1. Промяна в Закона за хазарта:

  • Забрана на всякаква форма на реклама на хазартна дейност,

когато в съответното време и на съответното място на излъчване или разполагане на рекламата, както и в аудиторията, е вероятно или допустимо да има деца и лица до 21г. Забраната за разполагане на реклама за хазартна дейност да включва и рекламирането на наименованията на фирми/ дружества, които извършват такава дейност. Забраната да предвижда и санкции, като те да бъдат в по-големи размери, когато нарушението е пряко свързано с деца, например на територията на училища и спортни обекти, по време на спортни и културни обществени събития/ предавания, спортни стоки, музикални продукти, както и продукти, свързани с образованието на децата – например тетрадки, учебни програми и др.

  • Ясно и подробно дефиниране на начина и формата, под която се обозначават обектите и се предоставя информация за правилата на хазартните игри и обособяване на разрешителен режим, чрез който се одобрява конкретната информация.
  • Повишаване на възрастта за участие в хазартни игри на 21 години с цел да предпазим учениците от изкушението да се превърнат в дилъри и да ограничим достъпа до училищата.
  • Въвеждане на изискване за предупреждение за създаване на зависимост от хазарт като задължителна част от реклами, свързани със залагания. Ако рекламните блокове са вече заплатени и разпределени, настояваме в рамките на съответните реклами да има предупреждение, че хазартът може да доведе до зависимост.

2. Промяна в Наказателния кодекс,

чрез която се предвиждат много по-строги наказания за въвличане на непълнолетни лица в хазартна дейност.

Подчертаваме риска, който носи агресивната реклама на хазарт, включително риска за децата и младите хора. Когато хазартът се превръща в основна мечта на нацията, това е проблем и този проблем трябва да бъде разрешен, въпреки печалбите и приходите, които се генерират. Този проблем трябва да намери своето решение, защото никой няма право да увеличава човешкото страдание и защото има хора, които залагат последните си два лева или дома си с

празна надежда, която шумно се рекламира.

Припомняме, че Национална мрежа за децата и Асоциация Родители многократно сме алармирали институциите за повишаващите се рискове от откровеното насърчаване на развитието на хазартната индустрия в страната, включително чрез разрешаване на масирана реклама. Днес хиляди деца невинно залагат джобните си с прогнози за изхода на мачовете от световното първенство. Като възрастни ние знаем, че всъщност залагат животите си. Призоваваме управляващите и институциите да се обединим и да покажем силата на демократичното ни общество решително да защити своето бъдеще.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара