„Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, която отговаря за изграждането на Националната детска болница, и Европейската инвестиционна банка са подписали договор за техническа помощ, който включва и анализ на потребностите от педиатрични грижи в България. Целта е да се съберат обективни данни, които да послужат като основа за определяне на структурата, обхвата и функционалността на НДБ.

Десет сантиметра беше висок хартиеният куп документация с данни за Националната детска болница, които Националната мрежа на децата (НМД) изготви по искане на Министерството на здравеопазването (МЗ), за да се възстанови историята на предприетите действия по изграждането на заведението. НМД смята решението да бъде изготвен подобен анализ за огромна победа и крачка напред към изграждането на истинска Национална детска болница.

В писмо, изпратено до Национална мрежа за децата, Министерството на здравеопазването потвърждава, че този анализ взима предвид предложенията, внесени от НМД в началото на 2022 година и те ще бъдат част от структурата на анализа. В същото писмо МЗ потвърждава, че работи и по друго предложение на НМД – за създаване на план-график за организиране на дейностите по изграждане на болницата.

Следващата стъпка, за която НМД продължава да настоява, е

създаването на Обществен съвет,

който да гарантира прозрачност и публична отчетност, както и да следи за изпълнението на изграждането незасивисмо от политическата динамика в страната. Мрежата води тази битка повече от пет години заедно с Националната гражданска инициатива “За истинска детска болница”, Българската педиатрична асоциация, неправителствени организации, лекари и активисти.

До момента НМД е дарила десетки часове безвъзмезден труд на Министерството на здравеопазването, включително за създаването на Насоки за изработване на цялостен анализ на детското здравеопазване, изработен с доброволния труд на лекари, представители на университетски факултети по обществено здраве, юристи, архитекти, специалисти по инфраструктура и др, пълен пакет документи, проследяващ процесите по

създаване на Национална детска болница

от 2019 до момента и, не на последно място, подробно предложение и правилник за дейността на Обществения съвет към Националната детска болница. Мрежата има експертен и граждански ресурс, с който е готова да допринесе за предстоящото изготвяне на анализ на потребностите от педиатрични грижи в България, който да залегне в определянето на структурата, обхвата и функционалността на Национална детска болница.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара