Все повече българи живеят сами – в т.нар. едночленни домакинства, семействата с дете под 16-годишна възраст намаляват, а в 23 области над половината домакинства се оглавяват от човек, който не е икономически активен. Това показват данните от Преброяване 2021, огласени от Националният статистически институт.

Според данните – броят на едночленните домакинства от 925 385 през 2011 г. нараства на 1 026 198 през 2021 г., а относителният им дял от всички домакинства нараства за същия период с 5 процентни пункта (от 30.8% на 35.8%). За същия период двучленните домакинства намаляват с 11 121  и към 7.09.2021 г. са 842 614. Относителният им дял нараства с 1 процентен пункт.

През периода 2011 – 2021 г. тричленните домакинства намаляват с 97 753 и към 07.09.2021 г. броят им възлиза на 508 860. Те съставляват 17.8% от всички домакинства в страната.

Абсолютно и относително намаление се установява и при домакинствата с четири и повече лица. Между последните две преброявания броят им намалява от 619 856 на 488 036 домакинства, а относителният им дял намалява с 3.6 процентни пункта.

Към 7.09.2021 г. населението в България живее в 2 866 657 домакинства – обикновени и колективни. Близо три четвърти (74.9%) от всички обикновени домакинства живеят в градовете. Средният размер на едно домакинство намалява от 5.6 лица през 1900 г. на 2.2 лица през 2021 година. Към 7.09.2021 г. в България са преброени 949 колективни домакинства, в които живеят 25 866 лица, или 0.4% от населението на страната. Средният им размер е 27.3 лица.

 

Facebook Twitter Google+

0 Коментара