Издаване на книга е наградата за победителя в „Горчиво вино 2022“.  До 15. 08. 2022 г. ще бъде приемани творби за участие в Деветия национален конкурс за любовна лирика.

Сред досегашните победители в конкурса са Петя Стефанова, Димитър Христов, Николай Дялков, Ивелина Радионова и др. През 2020 г. Голямата награда „Евтим Евтимов“ за цялостен принос към българската поезия бе присъдена на Маргарита Петкова. Организатор на конкурса е НЧ „Братя Миладинови 1914” – Петрич, откъдето започва литературната си кариера любимият поет Евтим Евтимов. Конкурсът бе създаден в негова чест още приживе.

Творбите за участие в конкурса могат да бъдат изпратени по куриер, по пощата или занесени на място, на адрес: гр. Петрич 2850, обл. Благоевград, ул. „Александър Стамболийски” № 4, Народно читалище „Братя Миладинови 1914” – за конкурса „Горчиво вино“. Новото условие е, че могат да бъдат пратени и на имейл: gorchivovino1@gmail.com.

Всеки участник трябва да изпрати на имейл, по поща или куриер:

  • стихотворение на любовна тематика за участие в конкурса, което не е публикувано в книга, печатни и електронни медии.
  • подписана декларация от участника, че е автор на творбата и информация за него: трите имена, заглавие на стихотворение, с което участва в конкурса, дата на раждане, телефон и адрес. Стихотворението трябва да е до 24 реда/стиха.

В конкурса могат да участват както утвърдени автори, така и нови таланти.

Ще бъдат присъдени:

  • Първа награда – ИЗДАВАНЕ НА КНИГА С ЛЮБОВНА ЛИРИКА НА ПОБЕДИТЕЛЯ.
  • Втора награда – диплом и предметни награди (книги).
  • Трета награда – диплом и предметни награди (книги).
  • По решение на журито могат да бъдат присъдени и специални награди.

Получилият първа награда няма право да участва в следващите издания на конкурса. По традиция официалното награждаване ще се проведе по време на Алея на книгата в София – през септември 2022 г.

Да си спомним едно стихотворение на Евтим Евтимов, претворено в песен от композитора Красимир Гюлмезов.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара