Fibank (Първа инвестиционна банка) стартира новата си корпоративна програма за ученици и студенти в областта на информационните технологии и киберсигурността – Fibank High Tech Pro. Чрез нея най-голямата банка с български капитал цели да открие и развие най-мотивираните млади таланти в сферата на технологиите.

Fibank High Tech Pro е насочена към обучение, професионално ориентиране и кариерно развитие на ученици в последен курс и студенти от 1-ви до последен курс с познания и интереси в сферата на:

  • Разработка на приложен софтуер;
  • Комуникационна инфраструктура;
  • Системна администрация;
  • Информационна сигурност;
  • ИТ одит;
  • Дигитално банкиране.

Програмата е уникална по своя характер, тъй като съчетава обучение, работа в екипа на банката и мотивиращи стимули за избраните за участие и техните персонални ментори – висококвалифицирани специалисти от технологичните звена в банката.

Fibank High Tech Pro залага

на индивидуални обучителни програми според персоналното ниво и очаквания на участниците в програмата. Програмите включват както сертифициращи и други външни обучения, заплатени от банката, така и вътрешно обучение в работен процес. Участието в програмата с продължителност 1 година предоставя редица възможности като: назначаване от старта на програмата на длъжност Младши специалист с атрактивно месечно възнаграждение, гъвкаво работно време, съобразено изцяло с индивидуалните предпочитания и възможности на обучаващите се ученици и студенти, бонуси за успешно преминаване през различните етапи, както и други допълнителни стимули и

предложение за постоянна работа

при успешно преминаване през програмата с висок личен резултат. Желаещите да се включат във Fibank High Tech Pro ще бъдат включени в селекционна процедура за оценка най-вече на мотивацията им за професионално усъвършенстване на максимално високо ниво и за работа в изключително динамична среда, в която промените и иновациите са неотменна част от ежедневието. Тези от тях, които имат ясни и високи стремежи и амбиции за реализация в сферата, и са готови да приемат истинско работно предизвикателство, ще получат възможност за дългосрочно

професионално развитие в банката.

Новата корпоративна програма Fibank High Tech Pro затвърждава политиката и практиките на банката като работодател, който инвестира в различността, таланта и личната инициатива, като основни предпоставки за устойчиво развитие и мултиплициране на усилия и резултати.

За повече информация относно програмата Fibank High Tech Pro са на разположение експертите от дирекция „Управление на човешкия капитал“ на банката, на телефон: (02) 9-100-100 и e-mail: jobs@fibank.bg.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара