250 български училища изпреварват по резултати училищата в Германия. Това стана ясно и се случи по време на конференцията „Социално и емоционално образование, технологии и проектно базирано учене – цялостен училищен подход”, която се проведе в Пловдив на 10 и 11 ноември. Специален фокус на форума беше поставен върху  трансформиращата сила на технологиите и представянето на иновативни методи за педагогическа работа.

„Организирахме тази конференция, за да представим най-добрите практики от България и чужбина за цялостен училищен подход към иновативното и социално-емоционалното образование. Винаги се стремим да подпомогнем трансформацията на българската образователна система и нейното адаптиране към съвременните форми на обучение“, споделя екипът на Център за творческо обучение – организатор на конференцията.

Стефан Стоянов, заместник-кмет на община Пловдив, по време на откриването на международната конференция, съобщи, че вече 250 училища в България изпреварват по резултати училищата в Германия и се доближават до тези във Великобритания и скандинавските страни. А ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив ще е първа в страната с

изцяло дигитално образование.

По време на конференцията се проведоха множество работилници и открит урок на учениците от Природоматематическата гимназия в Кюстендил, които показаха своите знания и умения, придобити по програмата „Умения за иновации“ (Skills for Innovation) на Intel.

Известната ни бивша тенисистка Магдалена Малеева представи на участниците в конференцията играта „Климатична фреска – да учиш като на игра”. В България, до момента, има повече от 100 училища и университети, които са се включили, и повече от 600 други участници. Играта включва няколко процеса: РАЗСЪЖДАВАНЕ – откриваме връзките и подреждаме фреската; ТВОРЧЕСТВО – творчески процес и „персонализиране” на фреската; ДИСКУСИЯ –

споделяме чувства, обсъждаме,

поемаме ангажимент за действие. Работилницата само за 3 часа помага да се разбере най-важното от науката за климата, така че участниците да могат след това да говорят свободно по темата.

„Играта е изцяло базирана на докладите на IPCC – междуправителствения панел за климатичните промени към ООН, а нейната цел е да образова за климатичните промени и вредните въздействия върху климата, в резултат на човешката дейност”, каза Малеева.

На конференцията стана ясно още, че Google ще инвестира в създаването на Център за обучение на учители в България.

По време на конференцията беше споделен и чуждестранен опит по отношение на социално и емоционалното образование, технологиите и проектно базирано учене като цялостен училищен подход.

В двудневния форум се включи и заместник-министърът на образованието Мария Гайдарова, а Диян Стаматов, председател на Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНРБ) и Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България (СДСОРБ) говориха за дигитална трансформация и устойчиво развитие.

На финала участниците в конференцията се обединиха около това, че в България има спешна необходимост от адаптиране на образователната система към дигиталното поколение и че е изключително  важно въвеждането на изследователския подход в образователния процес, както и да се премине от механично усвояване на факти към преоткриване на знанията и развиване на уменията. Учебния процес трябва да бъде интерактивен и ориентиран към учениците.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара