Последните години изправиха мнозина от нас пред стресови ситуации, в които шансът да си изпуснем нервите нараства. В такива моменти е обичайно да обидим или нараним някого, на когото наистина държим. Всеки допуска грешки понякога и често се налага да се извиним за тях.

Специалисти от Харвард обясняват колко е важно да определим кога има нужда да поднесем извинение и как да го направим искрено, така че то да бъде прието.

Кога да се извиним?

Дори да мислите, че не сте казали или направили нищо лошо, или че грешката е у другия, е важно да се извините, когато сте наранили или разгневили някого, съветват в здравния блог на университета.

“За да запазите или възстановите отношенията си с другите, е нужно да се освободите от мислите за правилно и неправилно и вместо това да опитате да разберете тяхната гледна точка“, подчертава д-р Роналд Сийгъл, асистент по психология в медицинския колеж на Харвард. Това умение е едно от ключовите за емоционалната интелигентност, която е в основата на здравите и продуктивни взаимоотношения.

Как да се извиним искрено?

За да е ефективно, извинението трябва да е искрено. Успешният начин е то да отчита, че другият е бил засегнат, и да поема отговорност (приемате, че действията ви са наранили другия). Така предавате посланието, че наистина съжалявате, че човекът е бил наранен, и ще се коригирате, включително като предприемете стъпки за избягване на подобни ситуации занапред, както в примерите по-долу.

Според покойния психиатър д-р Арън Лазар от медицинския колеж на Университета на Масачузетс доброто извинение има 4 елемента:

  • Признава обидата

Поемете отговорност за обидата, физическа или психологическа, и потвърдете, че поведението ви е било неприемливо. Избягвайте неясни и уклончиви фрази; избягвайте изказването на извинението по начин, който омаловажава обидата или поставя под съмнение факта, че другият е бил засегнат.

  • Обяснява какво се е случило

Предизвикателството тук е да обясните как се е стигнало до обидната реакция без да си търсите извинение за нея. Често най-добрата стратегия е да кажете, че нямате извинение за случилото се.

  • Показва разкаяние

Ако съжалявате за грешката си или чувствате се засрамени, кажете го. Това е част от искреното извинение.

  • Желание да се поправите

Ако например сте повредили чужда вещ, поправете я или купете нова. Когато обидата е засегнала нечии чувства, отчетете болката на другия и обещайте в бъдеще да сте по-внимателни.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара