Първата голяма роля на Брус Лий е на помощника Като от телеви­зионния сериал „Зеленият стършел“. Бойните умения, които демонстрира през 1964 г. на международни състе­зания по карате, впечатляват проду­центите. На тях обаче не им хрумва, че Лий е твърде бърз, за да бъде сни­ман.

Светкавични удари

В първите заснети кадри Брус Лий нанася мълниеносни удари, но из­глежда така, сякаш стои неподвижно, докато противниците му падат нао­коло като посечени. Оказва се, че е твърде бърз за тогавашните камери. Налага се да го по­молят да забави движения­та си, за да може „размазва­нето“ да бъде проследено върху лентата. След това кадрите са обра­ботени допълнително, така че зрите­лите да виждат самите удари. Да, тол­кова бърз е бил Брус Лий! Филми като „Пътят на дракона“ (1972 ) и „Драконът идва“ (1973) , в които той разкрива бойните си умения, го пре­връщат в звезда.

Крадецът на монети

Бързината на Лий става легенда, до­пълнително подсилена от факта, че той умира само на 32, преди да дос­тигне апогея на филмовата си карие­ра. Сред забавните номера, с който го помнят, е грабването на монета от нечия ръка, което той правел толко­ва бързо, че хората едва забелязвали какво се е случило. Брус Лий заставал на 1–1,5 м от доброволеца и му каз­вал да свие юмрука си, когато го забе­лежи да прави движение. След миг човекът виждал друга пара върху дланта си, а неговата била у Лий – не­възмутимо стоящ на първоначалната си позиция, сякаш нищо не се е слу­чило.

Откъс от „Кой да знае? Въпроси, които ще ви накарат да се замислите“ – малък наръчник по любознателност от Сара Хърман

 

 

Facebook Twitter Google+

0 Коментара