Ракът на белия дроб е водеща причина за смърт от злокачествени заболявания в света. Причината е късното диагностициране на заболяването. Цел на новата профилактична програма е да даде възможност за ранно откриване на аномалии и съответно възможност за по-ранно започване на лечение, удължаване на преживяемостта и качеството на живот сред определените рискови групи.

Единственият подходящ метод за ранно диагностициране на рака на белия дроб е компютърната томография, към която трябва да има разработен специлизиран нискодозов клиничен протокол.

Новата програма за рак на бял дроб

в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост е единствената одобрена от Министерство на здравеопазването в България, съобщиха от болницата. В нея се определя начинът, по който се одобряват, изследват и проследяват пациентите по процедурата. Тя дава възможност за намаляване на риска за пациента с до 90 % в сравнение с националните референтни стойности.

„Малко хора си дават сметка, че около 40% от раковите заболявания могат да бъдат предотвратени чрез мерки за превенция и ранно откриване. Това е и една от основните цели, залегнали в Европейския план за борба с рака, която, надявам се, ще реализираме успешно на територията на България като част от Националния противораков план“, коментира проф. д-р Асен Дудов, началник Клиника по Медицинска онкология в УМБАЛ Младост.

 „Когато говорим за съвременен метод за скрининг на рак на бял дроб, то прилаганата нова програма е най-съвременният и подходящ метод, които би могъл да се прилага и като част от национална скринингова програма“, добави проф. Асен Дудов.

Изследването се препоръчва при хора, които нямат оплаквания, но са с висок риск за развитие на карцином на белите дробове. Те следва да отговарят на определени условия: да са

сериозни пушачи на възраст между 55 и 80 г.,

които пушат в момента или са се отказали през последните 15 години. Сериозни пушачи са тези, които пушат по една кутия на ден в продължение на 30 години или съответно 15 години са пушили по 2 кутии дневно. В риск се водят и хората, които имат в семейството си близки с рак на бял дроб.

Със стартирането на новата програма, се надяваме да се подобри преживяемостта, поради откриването на болестта в по-ранен стадий“, коментира доц. Веселка Стойнова, завеждащ Клиниката по Образна диагностика в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост.

Важно условие за успешното прилагане на програмата в клиничната ни практика е наличието на обучен персонал и подходяща апаратура, с които Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост разполага”, обясни Илия Дяков, главен медицински физик на болницата.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара