Нов арт-терапевтичен подход за трансформация на реалността, който от четири години се заявява в публичното пространство, вече може да се изпробва и в България. Създателят на нейрографиката е Павел Писарьов, ректор на Института за аналитически коучинг в Москва, доктор на науките, архитект, художник, психолог, философ, бизнес треньор, практикуващ и преподаващ различни източни техники.

Що е то нейрографика?

Да си спомни детството – цветни моливи, лист хартия и безкрайни часове рисуване. Всяко дете казва с желание: „Ще рисувам.“ И с гордост подчертава: „Това е моята рисунка“. А когато минем в категорията на възрастните, все по-често чуваме: „Не мога да рисувам, не съм художник.“

Чрез фината моторика децата изграждат своята реалност и създават невронни връзки. Рисувайки и оцветявайки, те я свързват с микро- и макросвета. Като възрастни ние преживяваме определено събитие, като ползваме отпечатъка в собствената невронна мрежа. Тази придобита опитност често затваря рамки, които са нездравословни, дори пагубни.

Чрез нейрографика можем да пресътворим заобикалящия ни свят само с помощта на лист хартия, цветни моливи, флумастри и… доверие на случващото се и към себе си.

Всичко се подчинява на невропластичността на мозъка и неговата способност да се променя във всяка възраст. Благодарение на способността на невроните за огледално възприятие, мозъкът започва да търси нови възможности, да създава нови връзки, да активира и задейства точно определени центрове, за да се постигне очакваният резултат.

Да се рисува е достъпно за всички. Нейрографиката има своя графична азбука, изобразяваща базовите архетипи (според Юнг) – кръг, триъгълник, квадрат и линия. Всичко останало е построено на базата на тези фигури. Революционното в тази азбука е нейролинията (патентована от П. Пискарев). Това е линия, която не се повтаря на нито един участък от пътя си. Тя копира живата природа, където всичко е много уникално. Наречена още бионическа линия.

 

За кого е подходяща нейрографиката?

Тя е подходяща и за деца, и за възрастни, т.е. за всички, които имат нужда и търсят вътрешната хармония и нейното външно проявление. Да се усвои нейрографиката е необходимо само желанието да се държи молива в ръце. Тук не са необходими навици на художник.

Като изобразяваме в графична форма преживявания, травми, емоции, чувства, ние заявяваме желанието си за промяна със заобикалящата ни среда. Чрез нейрографиране имаме възможност да променим отношението си към проблеми и ситуации, вътрешни преживявания.

Така всяка работа на художника се превръща във вид психотерапевтичен процес. Нейрографиката е графичен метод за трансформиране на съзнанието.

Как на практика работи нейрографиката?

Нейрографиката е не само красива рисунка, но и невербално общуване с тялото. Когато си поставяме задача, всичките идеи идват от главата и започваме да умуваме защо не винаги се получава. Причината е, че не слушаме тялото си. Техниката на нейрографиката работи с емоционалните преживявания чрез тялото и дава възможност за лични прозрения.

Когато определяте темата, по която ще работите, ще усетите къде тя откликва в тялото, колко е болезнена за вас, какво искате да промените. И ако започнете да рисувате, доверявайки се на вътрешното Аз, постепенно листът ще се запълни от фигури. Не търсете пряка връзка с реалността. Образите нямат когнитивна връзка с вашите представи за света. Получената рисунка е вашият вътрешен свят, намерил изход в зрителното поле. Тя е асоциативно изобразяване на наболелите въпроси и проблеми, касаещи темата.

Кръгът е стремежът да внесем хармония, триъгълниците са наболели въпроси, които като че ли нямат решение. Квадратите и многоъгълниците са желанията на подсъзнанието да свърже простите форми в системи, където можем да получим отговори, т.е. търсим стабилност. Всичко това е изградено чрез нейролинии.

Основното в нейрографиката е закръгляне на острите ъгли и свързване на всички елементи в една обща картина. Оцветяването, което носи наслада за окото, е последният щрих в арт-терапевтичния процес.

Така създаваме новите невронни връзки, където подсъзнанието търси желаната хармония по най-безопасния и екологично чист начин за решаване на поставената тема.

Какво ще получите след нейрографирането?

Заради стандартния подход и зациклянето на стандартните въпроси често нямаме решения.

Нейрографиката е метод, чрез който се решават сложни задачи чрез емоционалните преживявания в тялото и осъзнаване на случващото се на този етап от нашия живот. Независимо от поставената тема, тя често е много болезнена, свързана с непрекъснато обмисляне.

Нейрографирайки, ние се доверяваме на  подсъзнанието, а то от своя страна ще я опише със символи и ще търси идеалното решение. Така картината от нерешени проблеми ще намери отговор в логически свързана система, създавайки връзка със зрителните образи, които отразяват ситуацията.

Когато рисуваме обкръжаващия ни свят асоциативно, то много страни от

напрегнатата реалност, скрити за нас, ще намерят своето решение.

 

Коя част от нас докосва нейрографиката?

Нейрографиката работи на три нива: събитийно, емоционално и енергийно. Събитийното ниво е свързано с възникване на проблема и определяне на темата, върху която ще се работи. Емоционалното ниво най-често не позволява да се свържем с подсъзнанието, да определим доколко този проблем е болезнен. Пътят на нейрографирането минава през емоционалното ниво. Тялото познава и разпознава утвърдените усещания и ги повтаря. Информацията, която получаваме на този етап от процеса, помага за осъзнаването на повтарящите се модели. До енергийното ниво нейрографиката с помощта на графичната азбука ни свързва с подсъзнанието, за да се създадат нови невронни връзки. Решаването на проблема изисква и известно доверие и постоянство към новите усещания в тялото и новия зрителен образ, който сами сме изобразили на лист хартия.

При спонтанното рисуване на дадена тема понякога са необходими 3-4-5 нейрографики и по качеството на рисунката, проследявайки вътрешното състояние на тялото, можем да определим процеса на завършеност.

 

Препоръчвам на всеки, който има желание да работи терапевтично чрез нейрографика, да се довери на дипломиран специалист, защото процесът е свързан с дълбоки преживявания и изисква специфичен подход и водене в процеса. В ателие „Работилница за цветни сбъдвания“ екипът на Хомео Арт прилага и елементи от нейрографиката. Тя развива фината моторика и способства формирането на нови невронни връзки, затова е много подходяща както за здрави хора, така и за деца със специални обучителни потребности. Нейрографиката се съчетава чудесно с фамилните констелации и дава добри резултати в индивидуалната и групова терапевтична практика. Нейрографиката се съчетава чудесно с цветните есенции на д-р Бах и ТЕС техниките за намирането на индивидуалната комбинация и отработване на емоциите.

Татяна Маркевич e дипломиран специалист по нейрографика, дипломиран фасилитатор по системни фамилни констелации, психотерапевт. www.homeoart-bg.com

Facebook Twitter Google+

0 Коментара