Дом, който не консумира енергия и дори произвежда над нуждите си – доскоро това се считаше за научна фантастика. Нулевото енергийно потребление обаче вече е реалност и днес се реализират  сгради, които дори продават енергия на други консуматори, като подобни проекти са факт и в България.

zeroЗеленото мислене ще се наложи заради последствията от експлоатацията на природните ресурси, фаталното замърсяване на природата и постоянното увеличаване на цените на енергията. Сградите консумират цели 60% от енергията в глобален мащаб,  за тях се използват 40% от всички природни източници на материали. От 2020 г. е заложено всички новопостроени сгради в ЕС да използват различни комбинации от енергийно ефективни строителни технологии, ВЕИ инсталации и други системи, с които потреблението на енергия значително да бъде намалено.

Концепцията на енергийно ефективната сграда

passive_house_main

Пасивната къща е строителен стандарт, който щади природата и в същото време е  икономичен и комфортен за обитателите. Трудно може да се посочи определен модел на такава къща, защото това е отворена строителна концепция, която постоянно се усъвършенства, а комбинациите на различни технологии и системи зависи от архитектурните и географските дадености.

Къщите, които покриват тези критерии, се  наричат „пасивни“, защото задоволяват по-голяма част от нуждите с енергия от пасивни източници (слънчева енергия, геотермална енергия, отделена топлина от обитатели и уреди), като по този начин сградите имат нисък разход.

Съществуват различни нива на енергийна ефективност. Енергийните показатели могат да бъдат постигнати с подходящ архитектурен дизайн,  местоположение и ориентация на сградата, а ако е вече построена, може да се подобрят топлоизолационните й характеристики.

Важно е да се знае, че енергийните системи са сложно инженерно  решение.  За да се направи инвестиция в превръщането на една сграда в енергийно ефективна, трябва да се анализират разходите спрямо спестената енергия в бъдещето.  Спестяването на енергия за отопление в пасивните сгради е средно около 75% в сравнение с една конвенционална сграда.

Топлоизолацията

Топлоизолационните системи намаляват топлинните загуби на жилището, а оттам и разходите за отопление и охлаждане. Топлоизолацията в енергийно ефективните къщи се базира не само на стандартните материали, но и на технологии за вакуумна и суперизолация в конструкциите, с което се увеличава икономията. Стандартните технологии значително се усъвършенстваха, като все по-масово се прилагат конструкции, които напълно елиминират топлинните мостове. За да има ефект от тази плътна обвивка на къщата, се прилага контролирано проветряване на помещенията, като изхвърленият въздух минава през топлообменик и отдава топлина на пресния въздух.

Прозорците

Прозорците при пасивните къщи са обичайно с троен стъклопакет. При избор обърнете внимание на  коефициента на топлопреминаване – К – колкото е по-нисък, толкова по-малки ще бъдат загубите  през прозореца.

Енергоспестяващите стъклопакети са с нискоемисионни стъкла, които задържат топлината в помещенията и осигуряват слънцезащита през лятото. Такива са К-стъклата например с  нанесено „твърдо” покритие на основата на индиево-оловни окиси, което отразява топлинното излъчване обратно в помещението. Четирисезонните стъкла са още по-ново поколение и разполагат със слънцезащитен слой. За подобряване на топлоизолиращите свойства на стъклопакетите, разстоянието между стъклата може да се запълни с инертни газове, най-често аргон. Друг важен елемент са качествените външни щори, които  намаляват енергийните загуби през прозореца до 50%.

Passiv

Климатизацията

През лятото топлоизолацията и наличието на земен топлообменник гарантират, че къщата ще остане прохладна, без да е нужна климатична инсталация. Прилагат се  също методи за засенчване, естествена нощна вентилация, специални материали за фасадата.

За да се ограничат загубите на топлинна енергия, пасивните къщи се нуждаят от контролирана вентилация на помещенията, придружена с топлообмен. Основният процес, който се използва, е рекуперацията, което означава  възвръщане на въздуха. В пасивната къща денонощно се подава 100% свеж филтриран въздух отвън и се изсмуква и изхвърля 100%  мръсния, като предварително и двата минават през топлообменник, където изходящият предава топлината си на входящия. Съвременните рекуператорни вентилационни блокове достигат над 96% КПД. Системи за интелигентен контрол намаляват обема на подавания въздух, когато не е необходима интензивна вентилация.

Източници на енергия

Енергийните показатели на една сграда се повишават с  включването на възможно най-много източници на възобновяема енергия.  Те може да са пасивни, като например  топлината на слънчевите лъчи, или активни – соларни колектори, биогорива, геотермалната енергия, топлината от околната среда. Активните системи за ползване на възобновяема енергия обаче изискват планиране, строително-ремонтни работи, както и изграждане на системи за съхранение на произведената енергия, за да е възможно използването й  за потребностите на сградата. Тази значителна инвестиция се изплаща в годините напред.

Икономия всеки ден

Дори да нямате  възможност да направите подобрения и изолации  и да инсталирате системите, необходими  за постигане на стандартите за енергийна ефективност, може всекидневно да пестите от сметките за ток и вода.

С подбора на високоефективни домакински уреди енергийната консумация на едно домакинство може да бъде намалена с около 1000 kWh годишно. На пазара се предлага богат избор  изключително икономични  модели перални, хладилници, печки, прахосмукачки с клас три пъти А.  Голям консуматор на електричество е бойлерът –  енергоспестяващите модели са  с двойна топлоизолация от пенополиуретан и нагреватели, позволяващи икономия. Изберете радиатор с подобрена технология. Новите модели спестяват електричество, тъй като времето за нагряване на топлообменника е по-кратко, излъчването е по-бързо и по-ефективно, тъй като  топлообменникът е ново поколение и съдържа едва една десета  от водосъдържанието на обикновените радиатори. Съвременните радиатори са снабдени  с термостат, чрез който температурата може да се поддържа на определено ниво, като уредът работи в режим на кратки включвания. Някои конвектори могат да са свързани в система за централно регулиране и програмиране.

Осветлението е един от най-големите консуматори на електроенергия в света, затова отдавна започна преходът от нажежаеми към газоразрядни лампи. Енергоспестяващите крушки се делят на три основни вида: луминисцентните консумират 5 пъти по-малко електричество от стандартните, а халогенните  лампи спестяват до 30% електроенергия.  Повечето специалисти считат, че LED осветлението е бъдещето. Този тип  източници са най-икономични – спестяват  90% електроенергия и в същото време животът им при средна експлоатация  10 часа на ден е над 10 години.

Икономията на природни ресурси включва и намаляване потреблението на вода и от няколко години производителите активно работят в тази посока.  Tермостатичните смесители дават възможност бързо да се постигне желаната температура и дебит без източване, а смесителните с керамична глава имат вградено приспособление за икономичен разход, с което икономията може да стигне 50%.  Аерирането на водата с вкарване на въздух в струята също е начин за икономия – по този начин с по-малко вода се създава усещане за по-голям дебит. При ваните ограничението на разхода се постига чрез намален обем и нова ергономична форма. Най-голямото разточителство е тоалетното казанче. Старите модели изразходваха от 13 до 20 литра при едно пускане. Начините за справяне с проблема са най-различни. Някои фирми използват вакуумни клапи или допълнително нагнетявяване на налягането, а други –  специфична конструкция, която осигурява висока скорост на оттичане и добро измиване. Механизмът за двустепенно промиване дава възможност за пестеливо използване на водата, като новите моноблок системи са с възможност за измиване дори само с 2,5 литра. Някои производители предложиха модели, при които използваната вода от мивката се ползва повторно за тоалетното казанче.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара