„Аз, като любя някого, не зная колко го обичам. Той ще ми каже колко го обичам“. Петър Дънов

„Вяра, надежда, любов“ е юбилейно издание с някои от най-силните беседи на Учителя, свързано с няколко годишнини:

– 150 години от рождението на Петър Дънов;

– 70 години, откакто е напуснал този свят;

– 100 години от първата публична беседа на Учителя

Беинса Дуно е сред най-ярките личности в духовната ни история. Той е основател на Бялото братство, което съчетава познанието за Бога, света и човека с практически методи за духовно и физическо усъвършенстване.

Ето какво казва Учителят за любовта:

„Да вземем закона на обичта. Обичта има положителен и отрицателен полюс. Защо човек трябва да обича? – Човек трябва да обича, за да се прояви. Животът не може да се прояви без обич. Живот без обич няма. Първият път на живота е обичта. За да покажеш, че живееш, трябва да обичаш.

Какво нещо е обичта? Да кажем, че обичате някого. Той представлява само една възможност, за да се прояви вашата любов. Вие благодарете на онова съчетание, което съществува в света, че можете да проявите любовта си.

Например, ако в едно кино го няма бялото платно, как ще може да се отпечатват картините? Тъй и вие благодарете, че има едно живо същество, което ще ви позира – то е пасивно. Вие ще проектирате върху него любовта си, а то ще ви разправя за тази любов. Аз като любя някого, не зная колко го обичам. Той ще ми разкаже колко го обичам. Кой е този човек? Този, който е отвътре, той ще ми разказва колко го обичам. Той едновременно е и отвън, и отвътре. В такъв случай, като обичате някого, ще бъдете тихи и спокойни: ще ви бъде безразлично дали той е при вас, или ще замине в Америка – тези връзки се разтеглят. Където и да замине, вие се радвайте на това, защото той едновременно е и вътре във вас.“

Facebook Twitter Google+

0 Коментара