Елена Шиекова – предачка, и Виолета Миткова – тъкачка,  от текстилен комбинат „Марица“ – Пловдив. И двете многомашиннички изпълниха за пет години потри петилетни плана.

Снимка: Иво Хаджимишев

Абонамент