От 60-те и 70-те години у нас има устойчива тенденция към все по-ранно започване на сексуален живот. Това се свързва с по-ранната възраст на полово съзряване и по-либералния морал, отменящ забраните, които в миналото са били общовалидни.

През 70-те средствата за избягване на нежелана бременност стават масови и това действа като мощен фактор, отключващ сексуалната активност. Преди появата им моралните норми са имали за задача да ограничават младежката активност и затова нравите са били много строги. В съвременния живот семейството и общественото мнение все по-трудно могат да са морален регулатор. Затова пък младежите възпроизвеждат онова, което ежедневно виждат по телевизията, на кино, в интернет.

В България най-честата възраст на първите контакти е 16 г. Момчетата почват малко по-рано, момичетата – малко по-късно. За Западна Европа възрастта е по-ранна, така че ние не сме рекордьори. Но пък сме рекордьори за континента по брой на нежелани бременности и аборти във възрастта под 18 г. Така че проблемът у нас е не, че се започва рано,

а че се започва без необходимата подготовка и емоционална компетентност. Не е важно кога, а как.

Обикновено за секса се говори като за нещо, което се прави, а не за нещо, което се преживява и е израз на чувства и чисто човешки отношения. Говори се за технологията на нещата, а емоционалната, комуникативната страна се подценява.

През последните години в редица страни се наблюдава застой във възрастта, на която се започва полов живот. В държави, където има системно сексуално образование, дори има тенденция за покачване на тази възраст. Тези възпитателни въздействия, които се прилагат главно в училище, могат да помогнат на младежите да осъзнаят по-добре мотивите си за такива контакти и да пристъпят към тях не от любопитство или социален натиск – всички го правят, ще го направя и аз, за да не изостана или за да не ме изключат от групата, – а от лична мотивация, и то в момент, когато са подготвени емоционално и знаят как да се предпазят.

В Холандия например се използва т. нар. двоен метод – момчетата слагат презерватив, а момичетата вземат орални контрацептиви. С тази стратегия холандците са успели само за

5-10 г. да намалят с пъти броя на нежеланите бременности.

Нашата борба през последните години е да се въведе в редовната учебна програма предмет здравно образование. В страните, в които се мисли за това, е доказано, че един долар, инвестиран в здравно образование, спестява 10 долара от разходите на здравната каса.

 

Facebook Twitter Google+

0 Коментара