Основната цел на истинската, а не на спекулативната астрология от древ­ността до наши дни е да отговори на вечния въпрос на човека, формулиране­то на който го е превърнал в осъзнато същество:

„Защо съм на този свят?“.

Масовата подмяна на този въпрос от съвременната западна астрология прави астрологията донякъде неуспешна. Защото астрологията днес все по-рядко дава отговор на въпроса „Защо съм на този свят?“, замествайки го с „Как по-добре да живея на този свят?“. Това са два диаметрално противоположни въпроса, като приоритетното търсене на отговора на втория отклонява човека от пътя му, поставяйки на изпитание Духа и Душата.

И тъй като Астрологията на Изтока (и по-малко тази на западния свят) e свързана с прераждането на Душата чрез многобройни превъплъщения, древните хора са вярвали, че  усъвършенствайки се Душата стига до осъзнаването на смисъла на своето съществуване. Оттук и убеждението им, че Астрологията е един от най-значимите учители на човечеството. Учител по безсмъртие.

Съвсем наскоро в Гъобекли теnе – границата между Турция и Сирия – немски и турски учени откриха най-древното и  сложно организирано от човека средище за почит на боговете и предците. То е на възраст дванайсет хиляди години – много по-старо от цивилизациите на Египет, Шумер и Акад.

До този момент учени­те смятаха, че човек става цивилизован, защото започва да води уседнал начин на живот, но не за друго, а за да отглежда растителни култури, с които да се изхранва. Гъобекли тепе дава друга гледна точка – човек спира да бъде събирач и номад и започва да води уседнал начин на живот, което е първата стъпка към цивилизованост, за да почита невидимия духовен свят на боговете и мъртъвците.  Всъщност човек става цивилизован (екзистенциално, но и като биологичен вид) именно когато осъзнае себе си и отделяйки се от средата, постави въпроса „Кои съм аз и защо съм дошъл тук?“ Така започват и първите опити на човек да обясни миналото си и да надникне в бъдещето.

Но да се върнем към Гъобекли тепе. Местността е изпълнена с поредица ог­ромни ями с кръгово разположени в тях каменни обелиски, тежащи десетки то­нове. Те може би са част от система или модел за описание и обяснение на световете – видими и невидими. Още повече, че върху каменните блокове са изобразени различни по големина фигури на разнород­ни животни, подредени в строга после­дователност.

Учените все още търсят обяснение на кръговото разположение на ямите и обелиските и търсят евентуален алгоритъм на животинските фигури. Водеща теория е, че Гьобекли тепе представя първите опити на човека, почитайки миналото да осигури настоящето и бъдещето си. По всяка вероятност тук са се поставяли въпросите: „Кой съм аз, защо съм дошъл, какво се очаква от мен?“.

Любопитен факт e, че част от древните общества вярвали, че боговете (в Шумер и Акад) са създали хората, за да има кой да им слугува. Клинописите свидетелстват как статуите на Създателите са изнасяни от храмовете, а хората им  танцували, къпели ги, пеели им, хранели ги… Но успоредно с това, още от стари времена, всеки по-осъзнат човек живее с  мисълта, че е Божие творение с мисия по-голяма от тази на божи слуга. Но каква е тази мисия?

Главен помощник в търсенето ни отговора на този въпрос е астрологията, която според убежденията на древните хора е дар от боговете. В трети век пр. Хр., на остров Кос, сдобилите се с този дар гърци подменят фундаменталния въпрос за човешката мисия, впря­гайки астрологията в бремето на ежедневните нужди: слава, пари, любов… Те също искали да разберат каква е волята на боговете, но не с цел да я изпълнят, а за да се пазарят с тях – какво трябва да свърша, за да ми се размине това, което ми е писано? И най-вече как да имам повече пари, любов и слава и да избегна болестите, бедността и самотата? Тоест, ако в моя хороскоп нещо е по начин, по който на мен не ми харесва, какво трябва да направя, за да го променя?

Гърците бързо забравили за индивидуалната мисия, която всеки има в поредното си прераждане, и насочили своите усилия към добруването тук и сега, без да отчитат пътя на Душа та „преди и след“. Изтокът – родината на астрологията – смята, че всеки един от нас има своя мисия, с която идва на този свят. И човек е истински щастлив само тогава, когато върви в пътя си.

Вярата, че душата трябва да осъзнае смисъла на своето съществуване, учейки урок след урок в поредица от прераждания, е вяра, която всеки човек трябва внима­телно да развие у себе си, възползвайки се от опита на предишните поколения и сам изследвайки настоящия момент. Един от помощниците в това начинание безспорно е Астрологията. Тя свързва миналото с бъдещето. Тя сочи началото и края, следван от ново начало, водещо ни към своя край… Минало и бъдеще. Начало и край.

Когато разглеждаме Астрологията, трябва да имаме предвид, че тя е двуполюсна, така както светът, който тя обяснява и прогнозира e двуполюсен.  Двуполюсен и вертикален. Принципи, които Астрологията изцяло прилага в себе си.

Неслучайно в Астрологията на Изтока основният знак, от който започва разглеждането на хороскопа (нещо, което на Запад рядко се прави), е Главата на Дракона, наречена още Северен въ­зел. В личната ни астрологична карта (подредбата на астрологичните знаци в момента на раждането ни) Главата на Дракона е поставена в този знак (и дом), в който ние имаме да учим уроци, да преодоляваме съпротиви, но и да по­стигаме гарантирани успехи. Това е сре­да, която ние ще трябва да завземаме, да завоюваме в този живот. Разбира се, няма да ни бъде лесно, но след като Северният възел е в този дом  и в този знак, то гарантирано в тази област ние ще имаме успехи тогава, когато положим усилия. Логично противопоставен на Северния възел е Южният възел, наречен още Опашка на Дракона. Според астрологията на Изтока Южният възел сочи какви сме били в предния живот. Какви уроци сме научили и в следствие на усвояването им – накъде непрекъснато в този живот ще бъдем теглени. Защо? Защото човек като всеки биологичен вид се стреми към удобство и към среда, в която лесно се изявява, заобикаляйки препятствията.

И ето тук именно е ролята на астрологията – да обясни на всеки човек, че е немислимо в този живот да се придържа единствено към удобствата от предния живот. Да, винаги ще ти е по-лесно да правиш това, което си правил преди, защото имаш натрупан опит и знаеш как се прави. Но всъщност животът непрекъснато ще те връща в изходна точ­ка дотогава, докогато не разбереш, че твоят път е пътят, начертан от Северния възел.

Така както Северният и Южният полюс гарантират въртенето на земята, а оттук и съществуването на целия свят такъв, какъвто го познаваме, така и съобразяването със Северния и Южния възел в хороскопа ни гарантират нашата цялостност и хармоничната ни реализация.

Науката все повече се преплита с древните и забравени представи, които хората са имали преди да се усъвършенстват до такава степен, че да се появи религията. В древността шаманите са били тези, които общували с видимия и невидим свят, с отсамното и отвъдно­то, превръщайки се в мост между жи­вите и мъртвите, между природата и човека. Именно от шаманите е взаимствана идеята за вертикалното устрой­ство на света, в който една същност има различни проявления, видими на раз­лични нива.

Ще дам пример: есен – птиците отлишат на юг, дърветата пожълтяваш и губят листата си, хората събират дърва за зимата. Отстрани тези три процеса могат да бъдат тълкувани така: хората събират дърва, защото птиците отлитат на юг; или птиците отлитат на юг, защото виждат, че хората събират дърва; или  пък дърветата губят листата си, защото птиците отлитат на юг. Както и да погледнем, тези три проце­са са свързани, но нелинейно помежду си, а в дълбочина – дърветата, птиците и хората имат общ център, от който произтичат действията им и който е абсолютно невидим за човешките сети­ва. Невидим, но неумолим, неотменен, по-силен и от хората, и от птиците, и от дърветата взети заедно – природни­ят закон за смяната на сезоните. И не слабоволие, а проява на мъдрост е човек да приеме, че не може да се съпроти­влява срещу неизбежното. С негово или без негово съгласие сезоните ще следват своя ход. Човек може само да се прис­пособи към хода на времето, но не и да го променя. Всеки опит, на който и да е биологичен вид, да се противопостави на този ход, отказът от приспособява­не, води до унищожаването на вида.

Преведено на езика на астрологията това ще рече, че хороскопът ни дава ясна представа за уроците, които имаме да учим в този живот, и всеки опит за „бягство от час“ ще бъде санкциони­ран. Ходът на планетите няма пряка връзка с човешкия живот, така както отлитащите на юг птици с оголването на дърветата, но общият Център, с който е свързан Животът на Вселената, отправя ясни послания чрез различни свои форми към тези, които „имат очи да видят и имат уши да чуят“.

Откъс от книгата на Стилиян Иванов „За смисъла на астрологията“.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара