Вероятно сте чували фразата „никой не пресича пътя ни случайно“ и в нея се крие простичка, но всеобхватна истина – случайности не съществуват, дори на пръв поглед между срещи и събития да няма абсолютно никаква връзка.

Мнозина от нас пътуваме през живота реактивно, неосъзнато и пропускаме да забележим връзките, които съществуват на онова неуловимото, енергийно ниво. А такива има много и те са различни и многослойни; връзки, които съществуват на ниво енергия, ниво душа, ниво Акашови записи. Като че ли, ню ейдж (New Age) движението в последните години остави у нас повърхностното усещане, че съществува връзка само между сродните души и омаловажихме или направо загърбихме многообразието от връзки и договори, които душите сключват помежду си. Мнозина се втурнаха да търсят сродната си душа и много, по качество добри връзки, се разпаднаха и останаха в миналото, отстъпвайки сцената на русокосата мома от финансовия отдел или левента от фитнес залата…

За да се разсее всяка капка на съмнение, ще поясня че преди да се инкарнират (преродят) душите в нашето Земно (3D) измерение си набелязват цели на „пътуването“ (да, животът е пътуване без крайна дестинация) и

уроци, които трябва да се усвоят в процеса на инкарнацията.

Тук е задължително да се уточни, че душите не са глупави или неуки (макар че отделни индивиди ни карат да вярваме в обратното твърдение), те не идват да се „научат“, а пристигат тук с цел да усвоят определен опит, да повдигнат вибрацията, своята или на други, да отработят натрупана негативна или позитивна карма и в крайна сметка да транзитират в следващото измерение с определен опит с различен интензитет в дадена област (представете си го като трудов стаж в определена категория – I, II, III).

Този натрупан опит има за цел да ги подготви за следващите етапи от пътуването им и следващите нива на взаимоотношения с душите, които са се договорили да пътуват заедно с тях. С цел да се проучат различни нюанси на енергията, която има както функционален, така и дисфункционален аспект, да се натрупат специфични преживявания, емоции или жизнен опит, душите притежават способността

да се инкарнират като индивиди от женски или мъжки пол.

Това се договаря предварително на общ съвет и всеки аспект на една връзка или взаимоотношение, колкото и мимолетни да са те, са предварително уточнени с всички участващи и целите за придобиване на опит предварително зададени. В такъв случай никак не е изненадващо, че в едно прераждане две души са се срещнали като съпрузи, преди това са били във връзка родител-дете, а за следващото да е договорено да бъдат съперници.

Други се договарят да изпитат взаимно емоциите, които си обменят жертва и насилник, за да се отработи карма или да се извлекат различни енергийни нюанси на емоцията. В такива драматични ситуации не е невъзможно даже да се разменят частици от въвлечените души и „жертвата“ да поеме частичка от душата на насилника, както и насилникът да „вземе“ частица душа от жертвата. Това е негативен енергиен блокаж, който възниква в случаи на екстремно насилие, в резултат на което обикновено се получава разстройство на личността, загуба на идентичност, отключват се психични заболявания и със сигурност представлява енергийно препятствие по пътя на душата, тъй като в това екстремно преживяване тя губи част от своята памет.

Голяма част от тези договорености сами по себе си представляват негативни енергийни блокажи или ограничения, но това всъщност са  различни „уроци“, които е необходимо да се усвоят,

за да бъде успешно преминаването на следващото ниво.

Много често такова усвояване на опит (което ние често наричаме научаване на урок) се случва в продължение на няколко инкарнации и прераждане след прераждане, вследствие на негативни избори, се трупа карма и се преживяват сходни ситуации, за да се изпълни в крайна сметка предначертания план. Когато, улисана в земните дела, душата пренебрегне връзката със своя Висш Аз и

Божествения чертеж, по който е била създадена

(да, всички ние сме частици от божествената енергия на Създателя, но сме „проектирани“ по различен начин) и избере да живее реактивно, а не осъзнато, тя е в състояние да допуска едни и същи грешки или да среща един и същи урок в лицето на различни хора и макар да звучи смешно, колкото пъти пропусне да усвои урока, толкова по-жесток и „събуждащ“ става той. Така например, човек, който не успява да наложи  здравословни граници във взаимоотношенията си с другите е склонен да привлича нарцистични и манипулативни партньори и независимо колко връзки ще създаде, винаги накрая е предаден, използван, изтощен и самотен. Тук урокът за този индивид е изграждане на здравословни граници, усвояване на думичката „НЕ“ като отговор, търпеливо изграждане на собствените самоувереност и себеуважение, както и непрекъсната работа върху свободната воля и осъзнато упражняване на правото на избор.

Връзките и взаимоотношенията между душите в Акашовите записи често са сложни и многоизмерни, съществуват и се развиват на много пластове и носят различен енергиен заряд. Както може да се предположи, нерядко, при определени условия, връзките крият риска да се превърнат в сериозни енергийни блокажи. Договорите:

душите сключват споразумения или договори помежду си

преди въплъщението, като в тях се очертават конкретни роли, уроци и преживявания, които ще предприемат заедно в определен живот. Тези договори могат да включват различни взаимоотношения, като членове на семейството, приятели, романтични партньори или дори противници. Целта на тези договори е да предоставят възможности за растеж, учене и взаимно развитие.

СРОДНИ ДУШИ

Тук ми се иска да спомена една силно изтъркана и дълбоко негативна в енергийно отношение фраза, а именно любимата на мнозина връзка тип „сродна душа“. Наистина душите, сключили енергиен договор за „сродна душа“ споделят дълбок резонанс и съвместимост, имат силна и дълбока връзка помежду си и взаимоотношенията им могат да бъдат романтични, платонични или дори семейни и често включват чувство за познаване, разбиране и взаимна подкрепа.

Само че, договаряйки се да пътуват заедно, прераждане след прераждане, независимо от всичко, те надяват енергийни окови, които ги възпират от създаването на нови връзки, взаимоотношения и ги лишават от нови усещания и преживявания. Представяте ли си да сключите 200 годишен договор с даден мобилен оператор и цената и условията да се запазят през целия срок на договора… едни и същи? Много ограничаващо, нали? И скъпо, и неудобно. За щастие, душите с течение на времето усвояват този урок и по своя собствена воля се отказват от този тип дългосрочни договори помежду си, давайки си право на избор и разнообразие в преживяванията.

ПЛАМЪЦИ БЛИЗНАЦИ

Пламъците близнаци са двете половини на една душа, произхождащи от един източник, но се въплъщават отделно, за да изпитат индивидуален растеж. Те често имат интензивна и трансформираща връзка, която е белязана от дълбока любов, духовна връзка и чувство за завършеност, когато са обединени. Прави впечатление, че се има предвид този тип връзка и взаимоотношения, когато се говори масово за сродни души.

ДУХОВНИ (СЕМЕЙНИ) ГРУПИ

Душите, които споделят обща цел, мисия или енергиен резонанс, често се групират заедно в семейства или групи. Тези души може да са се инкарнирали заедно в множество животи, подкрепяйки и подпомагайки се взаимно в своите индивидуални и колективни пътувания. Групите души могат да се съберат, за да научат конкретни уроци, да допринесат взаимно за растежа си или да работят за постигане на обща цел.

РОДОСЛОВНИ ВРЪЗКИ

Душите могат да имат връзки чрез родословието на предците. Предците играят роля в оформянето на преживяванията, мъдростта и енергийните отпечатъци, които се предават през поколенията. Душите може да имат споделен опит, теми или енергийни връзки със своите предци, влияещи върху сегашния им живот и уроците, които предприемат. Разбира се, тук стои и въпросът с родословната или т.нар. семейна карма, която се отработва поколение след поколение и тя може да натовари допълнително енергийния баланс на душата, особено ако тя се е ангажирала в модел на негативни избори.

ИЗМЕСТВАНЕ НА ДУШАТА

В ситуация на изместване на душата, различни души (повече от една понякога) заемат въплъщението (тялото) по различно време. Тази рядка ситуация възниква чрез негативни избори и не е толкова страшна, колкото звучи, но със сигурност не е положителна в енергийно отношение. С такива случаи се работи трудно, а самите индивиди не са в състояние да обяснят на какво се дължи промяната в поведението им и начина им на мислене. Склонни са да се държат алогично, да са непостоянни, да влизат в различни фази и често да бъдат диагностицирани с психични разстройства. При случай, в който две или повече души са се разбрали да заемат едно и също тяло (понякога блъсканицата е наистина голяма и изтощаваща!) това се случва неусетно и може да се долови само от добре тренирано око при внезапна промяна в поведението и погледа на човека. При тези случаи е нужно голямо внимание и е необходимо да се работи на много нива с подходящите специалисти, за може да се постигне задоволително качество на живот за индивида.

КАРМИЧНИ ВРЪЗКИ

Душите също могат да имат кармични връзки, които се основават на принципа на причината и следствието. Тези връзки възникват от минали действия, избори и взаимодействия. Кармичните връзки могат да включват дългове, които трябва да бъдат изплатени, уроци, които трябва да бъдат научени, или проблеми, които трябва да бъдат разрешени. Такива връзки често предоставят възможности за растеж, прошка и балансиране на енергиите.

ЕНЕРГИЕН РЕЗОНАНС

Души, които споделят сходни вибрационни честоти и енергийни отпечатъци, често се чувстват привлечени една към друга, независимо от житейската ситуация и връзката помежду им. Този енергиен резонанс може да се прояви като дълбоко чувство за връзка, разбиране и съвместимост. Може също така да допринесе за формирането на приятелства, партньорства или сътрудничества, които взаимно подкрепят духовните пътувания и растеж. При връзките, основани на вибрационен резонанс и енергийна съвместимост има естествено подравняване на честотите, ценностите и духовната същност. Тези връзки често водят до дълбоко чувство на признание, хармония и взаимно разбиране.

УЧИТЕЛ – УЧЕНИК

Душите могат да имат връзки под формата на взаимоотношения учител-ученик, където една душа поема ролята на учител или водач, докато другата – на ученик. Те включват предаване на знания, мъдрост и духовни учения от учителя към ученика. Ученикът може да има дълбоко разпознаване на учителя на ниво душа и да почувства силен резонанс с ученията.

Тук е мястото да спомена и ДУХОВНИТЕ ЛИНИИ. Това са връзки, които произтичат от споделени духовни практики, традиции или линии. Душите от една и съща линия може да са учили при едни и същи духовни учители, да са следвали подобни духовни пътища, или да са споделяли специфични знания и практики. Тези връзки често включват предаване на духовни учения, посвещения и енергийни благословии от едно поколение на следващо. Душите може да имат взаимосвързани уроци или теми, които колективно изследват и се учат от тях. Тези уроци могат да бъдат свързани със специфични качества, добродетели или области на растеж, върху които множество души работят едновременно. Чрез връзките си, те се подкрепят и отразяват взаимно преживяванията си, предоставяйки възможности за взаимно израстване и разбиране. В допълнение, душите могат да създават връзки, за да се впуснат в съвместни духовни изследвания и приключения. Тези връзки включват споделено желание за духовно откритие, разширяване и преследване на езотерично знание. Изследователите на душите често се събират, за да се впуснат в мистиката, древната мъдрост и метафизичните практики, за да задълбочат разбирането си за вселената и себе си.

СПЪТНИЦИ

Душите спътници са тези, които споделят дълбока и трайна връзка. Може да не е задължително да имат романтична или семейна връзка, но са обединени от чувство за дълбоко приятелство, подкрепа и любов. Спътниците често пътуват заедно, осигурявайки взаимно насърчаване, разбиране и вдъхновение, докато се движат по своите пътища.

ПАРАЛЕЛНИ ЖИВОТИ

Душите могат да създават връзки чрез паралелни животи, където те едновременно съществуват в различни измерения, реалности или времеви линии. Тези връзки позволяват обмен на опит, уроци и прозрения в различни аспекти от съществуването на душата. Паралелните животи предоставят по-широка перспектива и предлагат възможности за ускорен растеж и интеграция.

ГАЛАКТИЧЕСКИ / КОСМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ

Душите могат да имат връзки, които се простират отвъд Земята и имат произход от други звездни системи или галактики. Тези връзки може да включват споделени минали животи в извънземни цивилизации или дълбок афинитет към определени космически енергии или същества. Галактическите душевни връзки могат да допринесат за по-широко разбиране на Вселената и нашето място в нея. Някои души имат връзки, които надхвърлят индивидуалните въплъщения и дори планетарните системи. Тези космически връзки включват взаимодействия и енергиен обмен със същества от други галактики, измерения или небесни сфери. Душите могат да имат дълбок резонанс на душевно ниво с космически енергии или същества, което допринася за тяхната духовна еволюция и разширяване на съзнанието.

ОГЛЕДАЛНИ ВРЪЗКИ

Душите често се събират, за да служат като огледала една на друга, отразявайки обратните аспекти на себе си за растеж и самоосъзнаване. Тези връзки могат да бъдат предизвикателство, тъй като извеждат на преден план неразрешени проблеми или сенчести аспекти, които изискват изцеление и интеграция. Огледалото на душата предлага възможности за дълбоко самоосъзнаване, трансформация и себереализация.

ТОТЕМНИ ВРЪЗКИ

Душите могат да имат връзки с животински духове или тотеми. Някои животински духове могат да бъдат водачи или духовни помощници, осигурявайки мъдрост, защита или специфични енергийни качества. Тези връзки могат да бъдат установени чрез споделени минали животи, духовен афинитет или дълбок резонанс с характеристиките и ученията на определено животно.

АНИМА / АНИМУС ВРЪЗКИ

Анима и Анимус са психологически архетипи, представящи женските и мъжките аспекти в индивидите. Душите могат да имат връзки, които включват балансиране и интегриране на тези архетипи. Тези връзки помагат на хората да изследват и хармонизират своите вътрешни мъжки и женски енергии, което води до по-голямо чувство за цялост и себеупълномощаване.

ЕНЕРГИЙНИ ДОГОВОРИ

В допълнение към споразуменията преди въплъщението, душите могат да имат енергийни договори помежду си. Тези договори може да са по-малко формални и да включват енергийни споразумения, обети или ангажименти, направени на ниво душа. Енергийните  договори могат да повлияят на динамиката и преживяванията между душите, насочвайки техните взаимодействия и споделени пътувания.

ДУХОВНИ ВРЪЗКИ

Душите по пътя на възнесението и духовното пробуждане често имат връзки с други души, които също са на подобен път. Тези връзки осигуряват подкрепа, насоки и енергиен резонанс, докато хората се движат в процеса на повишаване на своето съзнание и разширяване на своето духовно съзнание.

МЕЖДУИЗМЕРНИ ВРЪЗКИ

Душите могат да имат връзки, които надхвърлят конкретни измерения или нива на съществуване. Тези връзки позволяват взаимодействие, комуникация и енергиен обмен между душите, обитаващи различни сфери или измерения. Междуизмерните душевни връзки могат да улеснят интегрирането на различни гледни точки, мъдрост и опит.

ПАРТНЬОРСТВО ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ДУШАТА

Душите могат да образуват връзки с другите, за да подкрепят и катализират взаимно разширяването и духовното израстване. Тези връзки включват взаимен ангажимент за изтласкване един друг отвъд зоните на комфорт, насърчаване на личното и духовно развитие и възприемане на нови нива на осъзнатост и съзнание.

ЕЛЕМЕНТАЛНИ ВРЪЗКИ

Душите могат да имат връзки с елементите на природата, като земя, въздух, огън и вода. Тези връзки включват дълбок афинитет към природните елементи и техните качества. Душите, свързани с конкретни елементи, могат да имат дълбоко разбиране на техните енергии и да работят в хармония с тях за изцеление, проявление и духовно настройване. Шамани, лечители и магове са онези души, които придават особено значение на този тип връзки.

ПАЗИТЕЛИ НА ДУШИТЕ

Пазителите на душите са същества, често в духовна (неинкарнирана) форма, които предлагат защита, напътствие и подкрепа на определена душа или група от души. Тези пазители може да имат дългогодишна връзка с душата, служейки като наставници, защитници или пазители, за да помогнат в нейното духовно пътуване и еволюция. Такъв тип връзка поддържаме с нашите духовни водачи.

НОСИТЕЛИ НА СВЕТЛИНАТА

Носителите на светлина са души, които носят дълбока вътрешна светлина и излъчват любов, състрадание и мъдрост в света. Те служат като маяци за духовно просветление, вдъхновяващи и повдигащи другите чрез тяхното присъствие и действия. Носителите на светлина често имат връзки с други души, които резонират и са привлечени от тяхната светлина.

АСТРАЛНИ ВРЪЗКИ

Душите могат да имат връзки, които се проявяват предимно в царството на сънищата. Тези връзки включват споделени сънища, астрални срещи или телепатична комуникация по време на сънища. Астралните душевни връзки предоставят възможности за комуникация от душа до душа, енергийно изцеление и изследване на по-високи измерения.

В крайна сметка всички души са взаимосвързани като част от универсалното единство или божественото съзнание. Въпреки че отделните души могат да имат уникални преживявания и пътувания, те са фундаментално свързани помежду си и споделят общ произход. Признаването на тази взаимосвързаност позволява разбирането на присъщото единство. На по-широко ниво всички души са свързани помежду си чрез колективното съзнание. To се отнася до съвкупността от споделени знания, опит и енергийни отпечатъци, до които всички имат достъп. Именно чрез тази взаимосвързаност душите могат да се докоснат до мъдростта, напътствията и информацията, съхранявани в Акашовите записи.

Калина Великова e коуч по духовен живот (Spiritual Life Coach). Живеe и работи в Шотландия. Практикува четене на Акашовите записи по метода Пренастройване на Душата (Soul realignment), създаден в САЩ от Андреа Хес, и е единствената българка, завършила успешно всички нива на обучение (за справка – регистрирана е в директорията на лицензираните практикуващи на уебсайта на Андреа Хес. Обучавала се е и в академията за екстрасензорно развитие на Ричард  Найт в Обединеното Кралство и продължава в академията по енергийно лечение (Dan Kahn) и академията по Таро (Richard Knight). Член е на асоциацията по допълваща медицина (The Complementary Medicine Association – The CMA), занимава се с енергийна анатомия и интуитивна диагностика (обучава се при Caroline Myss). Калина създава уникални сесии по духовен коучинг базирани на четенията ми на Акашовите записи. Можете да я откриете https://thesoulprofiler.co.uk и във Фейсбук на thesoulprofileruk

 

 

Facebook Twitter Google+

0 Коментара