Двоичността е темата на новата година – две двойки и две нули в огледалния свят на битието.

Произходът на числото две е раздвоението на едно цяло, процес от една страна, свързван с полярността и противоречията, а от друга – с възможността да се създаде движение, привличане, отблъскване, отношения.

Ако единицата е силата на първичния импулс, то двойката представлява материята, която облича във форма идеята. Единицата е баща на нещата, а двойката – тяхна майка.

Учителя казва, че за да се прояви животът, трябва да има две опорни точки, две сили трябва да си взаимодействат.

Числото две показва процеса, чрез който природата работи и че процесът на раздвоението е процес на еволюцията.

В числото две е законът на обичта, на плодородието и на изобилието. Двойката е щастливо число.

Числото две представя Божествената майка.

То е велико число. С него започва човешката еволюция. Чрез него ще познаете Бога. За това число и Мойсей не се е произнесъл. Това число представя втория ден от създаването на света. И Мойсей е премълчал за тоя ден, нищо не е казал. За другите дни е казано, че всичко, което Бог направи, е добро, но за тоя ден Мойсей нищо не е казал – нито добро, нито зло. Той е ден, в който доброто и злото се примиряват. Той е ден, в който омразата и любовта се хващат ръка за ръка. Той е ден, в който лъжата и истината заживяват заедно. Те се оженват. Знаете ли, какво значи, да се оженят лъжата и истината? Лъжата казва: От тоя ден аз ще мълча, ще говоря само истината. И омразата, като се ожени за любовта, казва: Отсега нататък аз ще любя.

Сама по себе си нулата няма стойност, но поставена пред или след друго число, тя увеличава или намалява неговата стойност. Нулата е възможност, която може и да не бъде използвана, но ако сложим пред нея нещо добро, то ще се увеличи, а ако поставим зад нея нещо лошо, то ще се намали.

Нулата е нищо, но същевременно и мощна сила, тя е граница на безграничния реален свят.

Нулата е божественото, с която човек съединен, нараства, развива се и се облагородява. И тъй това нищото, празното според сегашния свят повдига човека. Дотогава, докато Божественото седи като основа в съзнателния живот, дотогава, докато любовта топли сърцето, душата, животът има смисъл.

Числото две е на Луната. Луната отразява слънчевата светлина и е нашия светилник в тъмните нощи. Луната е тайнството в любовта и живота, Луната е уюта и топлината в дома, Луната е майката на всички идеи.

Луната извлича злото от хората, тя е мястото, през което минават всички земни нечистотии. Чрез тази магнетична сила, която има Луната, тя пречиства нашия въздух, нашата вода; затова в нея стават тези пертурбации. Ако не беше Луната, животът на Земята щеше да бъде сто пъти по-лош.

  • 2020  ще е годината на противоречията, ако сме раздвоени.
  • 2020 ще е годината на обличането на идеи в плът, ако сме в съзидание.
  • 2020 ще е годината на реализиране, ако сме разумни.

22-ри декември, неделя, 11 ч. Клуб на архитектите, София

Facebook Twitter Google+

0 Коментара