Тя има шест поетични книги на български, една на арабски и една на словашки. Нейни стихове са публикувани на три континента. Книгата й „Небе за изгубване“ спечели най-престижната награда на Франция за поезия „Аполинер 2014“.

Дами и господа, Аксиния Михайлова, която покори френските сърца!

Aksinia Mihailova

&  &   &

Град, където винаги е ноември.

Тук хората трудно летят

сред високите стъклени сгради,

надупчили небето,

затова не сънуват.

И понеже не съм ни жена, ни сестра,

а обичам не е достатъчно основание

за достъп до реанимационната зала,

стоя нелепо в болничния коридор

като коледна елха,

завърнала се през юли.

От случайно разтворената книга

се посипват елхови иглички

и не знам на коя страница е

Светото семейство,

на коя съм закъсняла сянка,

приютена от чуждо дърво.

Мастилена перушина

Откакто намери очилата си,

този мъж все-по често се губи

из улиците на града

и не може да си спомни кой е.

Не забелязва

как стените в стаята

се олюляват привечер,

ранени птици – книгите

политат от стелажите

и мастилена перушина застила

масата и креслата,

размива очертанията на предметите

и отложените целувки.

Въздухът не достига,

затова  не разчита в очите ми

умората и премълчаното,

че не е вече крепост

моят дом.

 

В корема си този мъж крие

ненаситна гъба,

която изпива цялата ми радост.

 

Откакто намери очилата си,

не вижда разлепени из къщата

бележките с “поливай цветята”,

затова  те бавно увяхват

като желанията ми

и заслушана в чуждите гласове отвън,

все по-трудно разпознавам

собствения си.

 

Невинен убиец

Разсъблякох всички грижи.

Разкопчах всички любови преди теб

и ги оставих на гардероб.

Ето ме – гол и невинен.

 

Повярвах, че сме на прага

към безкрайно пътуване след дългото чакане,

когато едно от безбройните чекмеджета

в паметта му внезапно се отвори

и името на друга жена потъна в гърба ми

като зле нанесен удар с нож.

 

Но аз оставам жива,

защото живея на улица,

която не пресича всекидневието му.

Прекрачвам от другата страна

на видимите неща

и се преструвам, че не съм чула.

&   &   &

 Често се случва при мъжете

да обърнат гръб на дивото цвете,

избуяло сред сухите треви в кръвта им,

под претекст, че очите им парят

или че са забравили името му.

Тогава нахлупват върху главата си

шапка от извинения

и отиват да полеят повехналия магданоз

в добре подредената им градина

или предприемат дълго пътешествие отвъд морето

и засядат на първата страница в някоя книга.

И само привечер, понякога,

свалят ръкавиците си на убийци

и гледат скришом своите китки,

за да видят дали цветето още диша

зад стените на калциралите им вени.

 

Но всички ветрове са се умълчали

и мъжете са изгубили посоката,

защото розата и супата

невинаги вървят заедно.

 

Когато съм обзета от съмнения

Каквото и да напишеш

няма да изговориш смисъла,

защото в началото не бе словото,

а радостта от телата.

 

После дойде сезонът на нежния глад.

 

Хоризонтът побеля и птиците нападнаха житата.

Зверчетата на думите, които си подхвърляхме,

хапеха все по-настървено общото ни бъдеще

и разбрах,

че единствено сетивата ми могат да изрекат

всички нюанси на сбогуването,

с които е пропит твоят език.

 

Тогава те изгубих

в края на едно стихотворение.

 

Сега, с тишина в сърцето,

гледам как гладкия корем

на августовската луна потрепва

в порцелановата чаша,

но ти не можеш да влезеш в този пейзаж,

защото от раменете нагоре си зима.

 

Оставам в своята реалност:

връщам ти думите,

искам си радостта.

 

Човешка милост

Сега, когато всички прегради

в нас

са сринати до земята

и с няколко стени по-малко

в душите

видяхме как приближава

небето,

 

сега, когато заковахме

и последната счупена дъска

върху стълбата,

която бяхме пренесли

от друг един живот

и вече нищо не ни отделя

от градините на Бога,

 

с грациозно движение

той улавя бялата пеперуда,

която лети между нас

и я смачква бавно

с пръсти.

 

Дробовете ми са стари,

за да поберат всичкото това небе,

което тя носи в крилата си.

Защо плачеш,

казва,

вече си неуязвима.

 

Човек не може да убие два пъти

една и съща пеперуда.

 

Facebook Twitter Google+

0 Коментара