Приемането на непубликувани досега стихове за участие в Осмия национален конкурс за любовна лирика „Горчиво вино“ е до 15. 08. 2021 г.

Конкурсът е анонимен и затова за участие не се приемат творби по имейл, а е необходимо участниците да изпратят голям пощенски плик, съдържащ едно непубликувано и принтирано в 3 екземпляра стихотворение, без името на автора; малък, запечатан плик с попълнено заявление за участие в конкурса, изтеглено от сайта на читалището: http://chitalishtebratiamiladinovi.org/ и още един екземпляр от конкурсната творба, подписан собственоръчно от автора с неговото име.

Препоръчителният обем на творбата е до 24 реда/стиха.

В конкурса могат да участват както утвърдени автори, така и нови таланти.

Организатор на конкурса е НЧ „Братя Миладинови 1914” – Петрич, откъдето започва творческият път на големия български поет Евтим Евтимов. Конкурсът бе създаден през 2014 г. по повод 80-годишнината на поета и 100-годишнината на читалището.

Сред досегашните победители в конкурса са Петя Стефанова, Димитър Христов, Николай Дялков, Ивелина Радионова и др. Миналата година Голямата награда „Евтим Евтимов“ за цялостен принос към българската поезия бе присъдена на Маргарита Петкова.

Имената на наградените в тазгодишния конкурс ще бъдат публикувани на уебсайта и фейсбук страницата на читалището през септември. Официалното награждаване ще се проведе по време на Алея на книгата в София.

Ще бъдат присъдени:

  • Първа награда – ИЗДАВАНЕ НА КНИГА С ЛЮБОВНА ЛИРИКА НА ПОБЕДИТЕЛЯ.
  • Втора награда – диплом и предметни награди (книги).
  • Трета награда – диплом и предметни награди (книги).
  • По решение на журито могат да бъдат присъдени и специални награди.

Получилият първа награда няма право да участва в следващите издания на конкурса.

Творбите за участие в конкурса могат да бъдат изпратени по куриер, по пощата или занесени на място, на адрес: гр. Петрич 2850, обл. Благоевград, ул. „Александър Стамболийски” № 4, Народно читалище „Братя Миладинови 1914” – за конкурса „Горчиво вино“. Краен срок – до 15. 08. 2021 г. (валидна е датата на пощенското клеймо).

Евтим Евтимов написа прекрасни стихотворения, в които се съчетават образите на виното и любовта. Ето едно от тях:

ЛОЗЕ ЗА ГАРВАНИ

Напразно пази те пазача мрачен

зад празника на своето венчило,

напразно златото на пръстен брачен

използва всяка вечер за плашило.

 

Пред твойте зрели гроздове треперя,

отдавна закопняли за винари.

Дано не те отмине гроздобера,

без вино зимата да те завари.

 

Сега е време за бране на грозде,

сега си ти очакване голямо…

Едно забравено край пътя лозе

отдавна гарвани кълват го само.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара