Съвременната медицина все по-често обръща внимание на връзката между различните видове заболявания и особеностите на поведението на човека, предизвикани от неговото отношение към себе си и света.

Тази връзка се проследява особено силно при проблемите в сетивните органи и възприятието на информация от тях. Често, например, можем да забележим влошаване на зрението в моменти на силно душевно разстройство. И не случайно се казва, че когато сме щастливи, светът засиява за нас с нови и ярки цветове.

Събирайки информация на тази тема, стихнах до съставянето на следната таблица за вероятните причини на проблемите със зрението и необходимите нагласи за тяхното преодоляване. Публикувам я с надеждата, че ще ви бъде полезна!

Още от Ирина Недялкова на: http://effecenter.com

Facebook Twitter Google+

0 Коментара