Унив. проф. Александър Райнтxалер e специалист по акушерство и гинекология, както и по човешка генетика. Фокусът на неговата работа е хирургичната гинекология и по-специално лечението на гинекологичен рак. Той е ръководител на работната група по гинекологична онкология в Австрия е заместник-началник на отделение по обща гинекология и гинекологична онкология, както и  ръководител на отделението по гинекологичен рак в Многопрофилния онкологичен център на Медицинския университет във Виена и ръководител на изследователското звено по гинекологична онкология в Университетската болница по гинекология във Виена. Член е на множество професионални дружества, като Европейското дружество по гинекологична онкология, Австрийското дружество по сенология, Германското дружество по цервикална патология и колпоскопия и други.

От 2005 г. проф. Райнтxалер е член и на GCIG (Gynecologic Cancer InterGroup), ENGOT (Европейска мрежа на групите за проучвания в областта на гинекологичната онкология), TOC – Туморна банка за рак на яйчниците и OVCAD – Инициатива за диагностика на рак на яйчниците (проект за транснационално сътрудничество, включващ 15 центъра в цяла Европа, с акцент върху диагностиката на рака на яйчниците).

Проф. Райнтxалер, какво представлява ракът на маточната шийка?

Ракът на маточната шийка се развива в шийката на матката. Приблизително 70% от раковите образувания са плоскоклетъчни, 25% са аденокарциноми, а 5% са с рядка хистология.

Каква е основната причина за рака на маточната шийка?

Около 99% от случаите на рак на маточната шийка се причиняват от инфекция с човешки папилома вирус (HPV).

Какви са симптомите на рака на маточната шийка? Можете ли да се усети тумора?

В ранните етапи ракът на маточната шийка не предизвиква никакви симптоми. Поради това той може да бъде открит само чрез цитономазка, колпоскопия и биопсия. В по-напредналите стадии туморът води до нередовно кървене, вагинално течение, тазова болка. В много напреднали стадии той може да обхване пикочния мехур, ректума и да причини хидронефроза.

Обикновено не можете да усетите рака на маточната шийка чрез самопалпация.

От къде обикновено започва ракът на маточната шийка?

Ракът на маточната шийка започва главно в зоната на трансформация. Това е зоната, в която плоскоклетъчният епител преминава в лигавица на шийката на матката. Аденокарциномите често водят началото си от цервикалния канал.

Коя е най-често срещаната възраст за развитие на рак на маточната шийка?

Най-често срещаната възраст за развитие на рак на маточната шийка е около 45-55 години. Този възрастов пик може да се обясни с естеството на HPV инфекцията. След като инфекцията с HPV се задържи, са необходими около 5 до 10 години, докато се развие рак. HPV инфекциите се срещат предимно при млади, сексуално активни жени. След 30-годишна възраст персистиращите HPV инфекции се увеличават поради стареенето на имунната система. Латентността на персистиращата HPV инфекция до момента на развитието на рак води до споменатия възрастов пик.

Какви са рисковете или страничните ефекти на леченията? Има ли неща, които можем да направим, за да намалим тези странични ефекти?

Съществуват две терапевтични стратегии за лечение на рака на маточната шийка. Хирургия и първично химиотерапевтично облъчване. Хирургията включва тазова лимфаденектомия и радикална хистеректомия. Лимфната заболеваемост може да бъде значително намалена чрез откриване и отстраняване на сентинелни лимфни възли (СЛВ). Ние отстраняваме СЛВ чрез лапароскопия. Ако СЛВ са налице, радикалната хистеректомия се прекратява и се добавя пара-аортна лимфаденектомия, за да се адаптира обхватът на радиационното поле. Ако СЛВ не са налице, се извършва щадяща нервите радикална хистеректомия чрез лапаротомия (Pfannenstiel). Ако се желае фертилитет, в избрани случаи можем да предложим радикална трахелектомия – техника, която запазва маточното тяло и фертилитета. Дългосрочни странични ефекти от операцията са редки. Могат да се появят проблеми с изпразването на пикочния мехур, но обикновено те изчезват до няколко седмици след операцията. Комбинацията от операция и лъчетерапия е с най-висока степен на токсичност и трябва да се избягва.

Необходимо ли е да обмисляме превантивни операции, ако имаме рискови фактори за развитие на рак на маточната шийка?

Тъй като почти всички случаи на рак на маточната шийка се причиняват от HPV инфекция, превантивните операции не са целесъобразни. Най-ефективният начин за предпазване от рак на маточната шийка е ваксинацията срещу HPV. В действителност един висок процент на ваксиниране на момичетата и момчетата преди започване на полов живот би могъл да изкорени рака на маточната шийка.

Кои са най-често прилаганите хирургични процедури? Какви са другите терапии?

Както споменах, премахването на СЛВ, последвано от радикална хистеректомия, е предпочитаната хирургична техника за лечение в ранен стадий на рак на маточната шийка (стадий I). В избрани случаи, ако се желае запазване на фертилитета, може да се извърши радикална трахелектомия. При напредналите стадии (стадий II и нагоре) едновременното провеждане на химио- и лъчетерапия (външен лъч плюс брахитерапия с насочване на образа) e въпрос на избор.

Ако ракът на маточната шийка се открие рано и се започне лечение, колко от жените ще бъдат живи 5 години по-късно?

При ранен стадий на рак на маточната шийка (тумор, ограничен до шийката на матката) с отрицателната биопсия на сентинелния лимфен възел, 5-годишната обща преживяемост е над 90%.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара