Попитахме Николай Йончев от Комфорт Контрол ЕООД

Какво означава понятието „умен дом”? 

Това е популярното наименование на жилище, в което е инсталирана автоматизирана система за управление на съвкупност от подходящи функции.

“Умният дом”, или по-точно автоматизираният дом, е подраздел на цял отрасъл „Системи за автоматизация на сгради”, от английски BAC Systems (Building Automation Control Systems), в който е включена автоматизация както на жилищни, така и на промишлени и бизнес сгради. За да сме коректни, трябва да уточним, че “умен дом” няма, както няма “умен компютър”. Важното за нас, дизайнерите и инженерите, е да сме наясно, че “умният дом” трябва да обслужва максимално добре функциите на обитателите по начин, подобряващ нивото на комфорт и сигурност.

Как се приемат смарт системите на българския пазар?

Автоматизацията на жилищни сгради е все още в ранен стадий на развитие, дори и в световен мащаб. Основното предизвикателство е липсата на общоприет стандарт между производителите на различни компоненти и системи. За интеграцията на множеството нестандартни компоненти от различни производители, съчетани със специфичните изисквания на всеки проект, е необходимо нестандартно проектиране и инженеринг, което предполага и по-висока цена. Независимо от ранния стадий, българският пазар проявява подчертан интерес към автоматизацията в дома.

Ако потърсите в интернет “умна къща”, ще откриете стотици предложения. Вярно е, че повечето от тях предлагат частични решения, но количеството на бизнесите в тази сфера за нашия малък пазар ясно показва тенденция към повишаване на интереса. Определящият фактор за развитието на сектора у нас ще бъде цената. Производителите и интеграторите на smart системи, които предлагат висока степен на интеграция, функционалност и надеждност на по-ниска цена, ще бъдат посрещнати най-добре в българския дом.

За всеки имот ли са подходящи интелигентните системи за управление? 

Краткият отговор е “да”. Дори и сега, без да подозираме, в почти всеки дом има smart система. Много климатици вече идват стандартно с интернет приложение за дистанционно управление на температурата. Аз скоро научих, че хладилникът ми има функция за контрол от смартфон. Тези системи навлизат в дома ни, без да го искаме и без да ни питат. Но, разбира се, ефектът от автоматизация е най-голям в къщите с повече стаи, където вечер с едно докосване на сцена “Лека нощ” загасяте навсякъде осветлението, изключвате телевизори и музика и включвате охранителната система, или пък в определен час автоматично се включва външното осветление и се спускат щорите. Критериите, които трябва да следваме, е автоматизация не на всяка цена, а в степен, която можем да контролираме и която прави живота ни по-лесен, по-пълноценен и по-приятен.

Автоматизацията подобрява ли стандарта на живот и как? 

Разбира се. Вместо да носите връзки ключове, просто отваряте вратата със смартфона, който и без това е у вас. Ако сте го забравили, въвеждате код или сканирате палеца си. Докато влизате, охранителната система ви разпознава и се изключва, светлините във фоайето, кухнята и хола се включват и любимата ви радиостанция ви посреща с “добре дошли”. Още много примери могат да се дадат: повишен комфорт на климата в дома, с независим контрол на температурата във всяка стая или удобството да контролираш телевизия, музика, филми, щори, осветлението и дори газовата камина с едно дистанционно. Диминирането на осветлението е също много важен компонент за комфорта,  който често се подценява. Едни са изискванията за осветеност при работа и активна дейност, а съвсем други при почивка. Без съмнение, една надеждна и коректно инсталирана автоматизация на дома повишава удобството, комфорта и стандарта на живот.

Трудно ли се управлява интелигентната система? 

Това според мен е най-важният въпрос, въпросът за човешкия фактор в системата „човек-машина”. Или по- просто казано, как машината да разбере от какво се нуждаем с минимални усилия от наша страна. Един от най-критичните, най-вълнуващите и понякога най-неудачните аспекти в системите за контрол е точно комуникацията човек-машина. Системите за дома трябва да се управляват интуитивно и без предварителна подготовка. Целта на всеки производител, дизайнер и интегратор би трябвало да бъде система, която работи за обитателите, а не обитатели, които обслужват системата. Идеалната система е невидима. Например: охранителна система, която се включва сама, когато последният човек напусне дома, а се изключва, когато разпознае обитател на дома при влизане. Това са всъщност “малките” различия, които разграничават най-добрите и посредствените в бизнеса.

Какви са недостатъците на днешните системи за автоматизация на дома? 

Основният недостатък е липсата на общоприет стандарт между отделните производители. Поради необходимостта от интеграция и адаптиране на отделни компоненти цената на тези системи е все още висока и е пречка за масовото навлизане в домовете. По-евтините системи използват безжична технология, която не е надеждна и често води до разочарования. Огромни средства се инвестират в момента в разработките на такива системи, което ни дава надежда, че скоро те ще станат по-масови и ще увеличат комфорта в домовете ни.

От списание „Наш дом“ 

 
Какво ще посъветвате хората, на които предстои да изградят такава система у дома?
Много внимателно да проучат възможностите на системата, която искат да инсталират. Задължително да посетят демонстрационна зала на фирмата производител или дома на техен познат, който има инсталирана такава система. Да опитат на практика функциите на системите, които смятат да инсталират. Да поискат оферта от повече от една фирма и да преценят коя система ще работи най-добре за тях.
Как според вас ще се развият системите за автоматизация на дома?
Все повече ще навлизат системите, разпознаващи и реагиращи на говор. За съжаление българският език ще е последен в списъка за адаптация. Ще се появи управление, разпознаващо потребителя по говора, лицето, очите или друг признак, и адаптиращо идивидуално светлината, силата на звука и други параметри. Ще се появят самообучаващи се системи, които ще променят функциите си в зависимост от начина, по който ги ползваме.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара