23 на сто от жените в България или почти всяка четвърта българка е жертва на физическо и/или сексуално насилие от страна на партньора си. При 14 % от жените у нас насилникът не е техен партньор.

Насилието над жените се случва всеки ден и навсякъде, това е най-драстичното нарушение на човешките права, сочи най-мащабното по рода си изследване в света, направено от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA). По време на изследването са проведени 42 000 интервюта с жени на възраст между 18 и 74 години от всички 28 страни членки на ЕС.

Ето данните:

– 33% или 62 милиона европейки са преживели физическо и/или сексуално насилие след 15-годишна възраст.

– 22% са преживели физическо и/или сексуално насилие от страна на партньора си.

– 5% от всички жени са били изнасилени.

– 42% от жените са били жертва на насилие от партньорите си по време на бременност.

– 31% от жените, които признават за сексуално насилие от партньора си са били насилвани повече от 6 пъти.

– След преживяно сексуално насилие 21% от жените страдат от панически атаки, 35% са били депресирани, а 43% са имали трудности при следващи връзки.

– 43% са преживели някаква форма на психическо насилие от настоящ или бивш партньор (като публично унижение; забрана да излиза от дома, заключване в дома; принуда да гледа порнография, както и заплахи за насилие).

– 33% са преживели физическо или сексуално насилие в детството, като извършителят е бил възрастен и в повечето случаи познат на семейството (12% са преживели насилие от непознат възрастен).

– 55% от жените са преживели сексуален тормоз на работното си място, а в 32% от всички случаи извършителят е бил началник, колега или клиент.

– 67% от жените не са съобщили за преживяното насилие пред полиция, организация или пред близките си.

България се нарежда в средните стойности за Европа, като изследването отчита най-висок процент на жени, преживели насилие в рамките на брака и/или партньорската връзка сред финландките – 30%. Австрия пък е сред държавите с най-нисък процент – 13%.

Все още в България не всички форми на насилие спрямо жените се преследват като престъпления, алармират от Алиансa за защита срещу домашното насилие.

Жертва на насилие разказва в първо лице:

Facebook Twitter Google+

0 Коментара