В днешно време никой не е шокиран от факта, че една жена може да оглави цяла компания. Но и никой не посреща такава новина с разбиране и комплименти – независимо от пола. „Защо пък точно тя”, нашепва с раздразнение целият колектив – и мъже, и жени. Не бързайте да минавате в опозиция, жената шеф има немалко качества.

boss-454867_1280

Сравнителен анализ

Наистина доста разлики има в стиловете на управление на мъжа и жената, установи изследване на Международния женски форум.

Ж: Жените са по-емоционални, открито изразяват какво им харесва и какво не. Вербалните способности са по-добре развити при тях и нямат бариери в изразяването на оценки. По природа дамите са по-комуникативни, в по-голяма степен са ориентирани към установяването на контакти, отношения и стабилен екип. По тази причина в повечето случаи графикът им за деня се знае от всеки служител.

М: Мъжете ръководители са по-сдържани и егоцентрични, дневния им график е известен само на най-приближените.

Разликата между това да те управлява мъж или жена се откроява особено силно в оценките, които двата пола дават на ръководната си роля:

М: Мъжете разглеждат своята позиция на началник като сделка: за добра работа – премия, за лоши резултати – наказание. Силният пол значително по-често в сравнение с дамите се възползва от властта, която му дава заеманата позиция или формалният авторитет.

Ж: Жените на ръководни постове смятат, че основа на стила на управление трябва да бъде приобщаването на всички подчинени към интересите на компанията. Те отъждествяват властта не толкова с официалната си позиция, колкото с личностни характеристики като добра интуиция, трудоспособност, контактност. Женското управление се отличава с повече мекота. Началниците в рокли охотно делят власт и информация, защото смятат, че така печелят повече доверие. Те са склонни да отказват служебни привилегии, често подчертават водещата роля на приноса на подчинените си и омаловажават своята собствена. Освен това дамите притежават повече рационалност и по-малко амбиции по отношение на своето място в йерархията, защото знаят цената си. Те не са толкова склонни към „двойни игри” и не се стремят към власт заради самата власт. Разбира се, и при тях има изключения.

Предимствата на жената шеф…

Известната изследователка на мениджмънта Дж. Роузнър казва, че управленският стил на жената е „превъзпитаващ”, докато мъжкият е „командващ”. Основната характеристика на „превъзпитаващия” стил е активното взаимодействие с подчинените. Началничките често споделят и обменят информация с подчинените си, стремят се да ги мотивират и увличат в управлението на фирмата. Жените шефове, които се придържат към този стил, са убедени, че ако предоставят повече възможности на своите подчинени да участват със собствен принос в развитието на компанията, всички печелят повече. Според тях това е и начин да покажеш на служителите си, че ги цениш, че са необходими. Жените много често използват диалогичността за постигане на своите цели. Още една характерна черта на „превъзпитаващия стил е демонстрирането на уважение и изграждането на самочувствие у подчинените. Началничките хвалят своите сътрудници както устно (и то пред всички), така и писмено. Жените на ръководни постове са склонни също така да оказват подкрепа на всеки свой служител в беда или стресова ситуация, обусловена от натиска на постоянната конкуренция на пазара или работата с клиенти. Дж. Роузнър коментира, че „превъзпитаващият” стил на управление е естествен процес от социализацията на жената.

..и недостатъците

Изследователката Роузнър обаче обективно отбелязва и няколко недостатъка на женския стил на управление: обикновено дамите губят много време за обсъждането на текущи въпроси и задачи с подчинените си или пък за заимстване на идеи. Нерядко им се налага да делегират част от пълномощията си, защото не са в състояние да решат сами даден проблем. Склонни са да прекаляват със самокритиката си на всеослушание. Така провокират съмнения и омаловажаване на статута им на „главнокомандващ”. Ако жената ръководител често иска мнението на своите подчинени по този или онзи въпрос, у тях може да се формира настроението, че техният бос страда от липса на собствени идеи. Освен това жената началник винаги трябва да помни, че във всяка организация се срещат хора, които предпочитат да получават нареждания, вместо да участват във вземането на решения.

Здравословното общуване с началничката

– Винаги се отнасяйте с уважение към вашата ръководителка.
– Ако сте мъж, не се съревновавайте с вашата началничка, а се отнасяйте с нея като с наставник.
– Старайте се да си вършите добре работата – така ще спечелите доверието и уважението й.
– Научете се да разбирате жената бос. На нея й е необходимо повече разбиране от страна на сътрудниците, отколкото на мъжа началник.
– Бъдете търпеливи. Не живейте с представата, че вашите идеи и стратегии винаги ще срещат светкавично одобрение.
– Винаги помнете и се стремете да спазвате сроковете на поставените задачи. Дамите ръководителки много държат на точността при изпълнението на възложена работа.
– Бъдете честни и открити. Жените не обичат двойните игри, предпочитат прекия сблъсък и ясното поставяне на проблемите.
– Наблюдавайте и себе си. Изяснете си какво искате, какво очаквате от ръководителя си, дали вашите очаквания са по силите му и най-важното – бъдете реалисти.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара